La vie en rose (إلى الفارسية ترجم)

الإعلانات
إلى الفارسية ترجمالفارسية
A A

زندگی به رنگ گل رز

النسخ: #1#2#3
چشم هایی که خیره به من است
لبخندی که در لب هایش گم شده
این تصویر واقعیست
از کسی که به او تعلق دارم
 
وقتی که مرا در آغوش می گیرد
و به آرامی با من صحبت می کند
من زندگی را به رنگ صورتی می بینم
 
او حرف هایی از عشق به من می گوید
حرف های هر روزه
و در من چیز هایی به وجود می آید
 
او به قلبم وارد شده
محل شادی ها
تا من بفهمم دلیلش را که
 
او برای من است و من برای او در تمام زندگی
او به من گفت، سوگندش را برای زندگی
 
خوب که می بینم
حالا درونم را احساس می کنم
که قلبم می تپد
 
در شب های بی پایان عشق
بزرگ ترین شادی ها رخ می دهد
مشکلات و غم ها محو می شوند
شادی، شادی تا مرز جان دادن
 
وقتی که مرا در آغوش می گیرد
و به آرامی با من صحبت می کند
من زندگی را به رنگ صورتی می بینم
 
او حرف هایی از عشق به من می گوید
حرف های هر روزه
و در من چیز هایی به وجود می آید
 
او به درون قلبم وارد شده
جایی برای شادی ها
تا من بفهمم دلیل اینکه
 
او برای من است و من برای او در تمام زندگی
او به من گفت، سوگندش را برای زندگی
 
وقتی که توجه می کنم
حالا درونم را احساس می کنم
که قلبم می تپد
 
تم نشره بواسطة rokhrokh في الأثنين, 26/03/2012 - 10:54
الفرنسيةالفرنسية

La vie en rose

ترجمات أخرى للأغنية "La vie en rose"
الفارسية rokh
Idioms from "La vie en rose"
التعليقات
Miley_LovatoMiley_Lovato    الثلاثاء, 20/12/2016 - 20:16

the line "C’est toi pour moi, moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie " has been changed, please correct your translation