Las de la intuición (إلى العبرية ترجم)

Advertisements
إلى العبرية ترجم
A A

אינטואיציה

אל תשאל עלי יותר
אם אתה כבר יודע את התשובה
מרגע שראיתי אותך
ידעתי לאן אני נכנסת
אני מציע להיות שלך
קורבן כמעט מושלם
אני מציעה להיות שלך
וולקנו של אהבה אולי
זה רוע נפוץ
 
וכפי שאתה רואה, אני עדיין חיה
זה יהיה עניין של מזל ו ...
אני חושבת שאני מתחילה להבין
(לאט לאט אני מתחיל להבין)
רצינו אחד את השני לפני שנולדנו
(אני מרגישה אותך, אני מרגישה אותך, אני מרגישה צמרמורת)
יש לי הרגשה שהפעולה מתחילה
(בפנים, אתה נשאר בפנים)
ונשים הן אינטואיציה.
אז, אני מוכנה לכל דבר
 
אני מציעה פליטת פה
שגיאה שהופכת להצלחה
אני מציע להיות שלך
וולקנו או אהבה אולי
זהו רוע נפוץ
וכפי שאתה רואה
אני עדיין חיה
זה יהיה עניין של מזל ו ...
 
אני חושבת שאני מתחילה להבין
(לאט לאט אני מתחיל להבין)
רצינו אחד את השני לפני שנולדנו
(אני מרגישה אותך, אני מרגישה אותך, אני מרגישה צמרמורת)
יש לי הרגשה שהפעולה מתחילה
(בפנים, בפנים, אתה נשאר)
ונשים הן אינטואיציה
אז, אני מוכן לכל דבר
 
אני חושבת שאני מתחילה להבין
(לאט לאט אני מתחיל להבין)
רצינו אחד את השני לפני שנולדנו
(אני מרגישה אותך, אני מרגישה אותך, אני מרגישה צמרמורת)
יש לי הרגשה שהפעולה מתחילה
(בפנים, בפנים, אתה נשאר)
ונשים הן אינטואיציה
אלה של אינטואיציה
 
تم نشره بواسطة YosiYosi في الأحد, 10/03/2019 - 18:05
الاسبانيةالاسبانية

Las de la intuición

التعليقات