Let Me Love You (إلى العبرية ترجم)

الإعلانات
إلى العبرية ترجمالعبرية
A A

תן לי לאהוב אותך

פעם האמנתי
שאנחנו נשרפים על הקצה של משהו יפה
משהו יפה
מוכרים חלום
עשן ומראות גורמות לנו לחכות לנס
לנס
 
תגיד לך דרך הימים הכי חשוכים
שיברון לב של גן עדן
לעולם לא נותן לך ללכת לא נותן אותי למטה
או זה היה חתיכת נסיעה
נוסעים בקצה של הסכין
לעולם לא נותן לך ללכת לא נותן אותי למטה
 
אל תיתן אותי למעלה , נה נה נה
אני לא אוותר , נה נה נה
תן לי לאהוב אותך
תן לי לאהוב אותך
אל תיתן אותי למעלה , נה נה נה
אני לא אוותר , נה נה נה
תן לי לאהוב אותך
תן לי לאהוב אותך
הו מותק, מותק
 
אל תיפול לישון
בגלגל יש לי נו עודד מיליון קילומטרים מלפנינו
קילומטרים לפנינו
כל מה שאנחנו צריכים
זה התעוררות חוצפנית כדי לדעת שאנחנו טובים מספיק
לדעת אנחנו טובים מספיק
 
תגיד לך דרך הימים הכי חשוכים
שיברון לב של גן עדן
לעולם לא נותן לך ללכת לא נותן אותי למטה
או זה היה חתיכת נסיעה
נוסעים בקצה של הסכין
לעולם לא נותן לך ללכת לא נותן אותי למטה
 
אל תיתן אותי למעלה , נה נה נה
אני לא אוותר , נה נה נה
תן לי לאהוב אותך
תן לי לאהוב אותך
אל תיתן אותי למעלה , נה נה נה
אני לא אוותר , נה נה נה
תן לי לאהוב אותך
תן לי לאהוב אותך
הו מותק, מותק
 
אל תיתן אותי למעלה , נה נה נה
אני לא אוותר , נה נה נה
תן לי לאהוב אותך
תן לי לאהוב אותך
אל תיתן אותי למעלה , נה נה נה
אני לא אוותר , נה נה נה
תן לי לאהוב אותך
תן לי לאהוב אותך
הו מותק, מותק
 
تم نشره بواسطة ضيفضيف في الأحد, 04/12/2016 - 13:00
الإنكليزيةالإنكليزية

Let Me Love You

التعليقات