Liverpool Oratorio Movement 6: Work (إلى الألمانية ترجم)

Advertisements
الإنكليزية

Liverpool Oratorio Movement 6: Work

[Mary Dee's Office]................................video from 51.50
 
[WOMEN'S Chorus (office staff)]
Working women at the top
Will it ever stop?
Papers piling up and up
Days go by like Monday, Tuesday
Work until we drop
All the time looking great
Running late
In a state, losing weight
Running late again
And again
 
[MARY DEE]
Let me have the letter that you typed up yesterday
Did Mr. Fisher send the fax to LA?
Make sure the flowers don't arrive too late
And cancel my appointment at the Squash Club
 
[WOMEN'S Chorus]
What club?
 
[MARY DEE]
Squash Club
 
[WOMEN'S Chorus]
Working women on the go
Will they ever know
What it takes to run the show?
Days go by like lightning
Will it ever slow?
Half the time feeling dead
Over-fed
Aching head
Miss my bed
Over-fed again And again
 
[MARY DEE]
Did they ever pick up the accountant's resume?
Make sure the car arrives in time for the plane
Get me the details of the takeover bid
And write another letter to the Minister
 
[WOMEN'S Chorus]
Minister?
 
[MARY DEE]
The Minister of love
 
[WOMEN'S Chorus]
Love
(La)
 
[MARY DEE]
Where's the time for standing still?
 
[WOMEN'S Chorus]
Holding hands and walking free
 
[MARY DEE]
Where's the time for you
 
[MARY DEE and WOMEN'S Chorus]
And me?
 
[MARY DEE]
Did I sign the letter that you typed up yesterday?
Is Mr. Fisher on the flight to LA?
He's got the details of the takeover bid
And I'll be in a meeting with the Minister
 
[WOMEN'S Chorus]
Minister, Minister of love
Love
 
[MARY DEE]
Feeling confusion
Fear of intrusion
Frightened of losing my mind
Dreams of the future
Thoughts of myself left behind
 
[WOMEN'S Chorus]
Working women at the top
 
[MARY DEE]
Will I ever stop?
Orders piling up and up
 
[WOMEN'S Chorus]
Days go by like Thursday, Friday
 
[MARY DEE]
Always on the go
Part of myself lives inside
 
[Shanty's office]
 
[MEN'S Chorus]
When you ask a working man
'Does he ever stop?
Will he make it to the top?
Should he take a break on Sunday?
Work until he drop
 
[SHANTY]
My early days in school required
A lot of concentration
I was finding out
But now in later years I find
My colleagues here are more inclined
To mess about
My wife at home
Would surely never understand
If I so much as look at someone else
 
[MEN'S Chorus]
If men had been the faithful sort
It surely would have changed the course of history
Don't ask me who the first man was
That dared to take a mistress
It's a mystery
Your wife at home
Would surely have to understand
If you were ever seen with someone else
 
[MR. DINGLE]
Oh, no she won't!
 
[MEN'S Chorus]
You wouldn't dare!
 
[SHANTY]
Oh, yes I would!
 
[MR, DINGLE]
Oh, no you don't!
 
[MEN'S Chorus]
All things matrimonial
 
[SHANTY and MR. DINGLE]
(Ah)
Carry with them certain responsibilities
 
[MR. DINGLE]
Let's find ourselves a little hostelry
Where you can sit and have a drink on me
We'll get a chance
To talk about anyone who bothers us
There's so much more to life than meets the eye
It's quite enough to make a throat feel dry
So let's repair
To where no-one else would dare to bother us
Let's have a drink
While we think what to do
And while we think
I'll accept a little drink from you
If everybody took a serious view of life
We all would feel the same as you
But, as it is
We don't, so it isn't going to bother us
Let's have a drink
While we think what to do
And while we think
I'll accept a little drink from you
 
[MARY DEE]
Part of myself grows inside
 
 
تم نشره بواسطة Albert BraamAlbert Braam في الجمعة, 25/01/2019 - 10:21
تم تعديله آخر مرة بواسطة Albert BraamAlbert Braam في الثلاثاء, 29/01/2019 - 17:38
تعليقات الناشر:
إلى الألمانية ترجم
Align paragraphs
A A

Liverpool Oratorio Movement 6: Werk

(Het kantoor van Mary Dee)
 
VROUWENKOOR (kantoor personeel)
Werkende vrouwen aan de top
Zal het ooit stoppen?
Documenten stapelen maar op
Dagen gaan voorbij als bijvoorbeeld maandag, dinsdag
Werken tot we er bij neer vallen
We zien er wel steeds goed uit
en we zijn te laat
In alle staten, we verliezen gewicht
Weer te laat
en weer
 
MARY DEE
Geef me even die brief die je gisteren getypt hebt
Heeft meneer Fisher de fax naar LA verzonden
Let er op dat de bloemen niet te laat komen
En zeg mijn afspraak op de Squash Club maar af
 
VROUWENKOOR
Welke club?
 
MARY DEE
Squash Club
 
VROUWENKOOR
Werkende vrouwen zijn maar bezig
Zullen ze ooit weten
wat er voor nodig is om de show te leiden?
Dagen gaan voorbij als de bliksem
Zal het ooit minder worden?
De helft van de tijd voelen ze zich halfdood
Te veel gegeten
Zeer hoofd
Mis mijn bed
Steeds weer te veel gegeten
 
MARY DEE
Hebben ze het rapport van de accountant wel opgehaald?
Zorg er voor dat de auto op tijd is om het vliegtuig te halen
Geef me de details van het overname bod
En schrijf weer een brief naar de minister
 
VROUWENKOOR
Minister?
 
MARY DEE
De minister van liefde
 
VROUWENKOOR
Liefde
La
 
MARY DEE
Waar is de tijd om stil te staan?
 
VROUWENKOOR
Elkaar 's hand vasthouden en vrij rondlopen
 
MARY DEE
Waar is de tijd voor jou
 
MARY DEE EN VROUWENKOOR
En mij?
 
MARY DEE
Heb ik de brief ondertekend die jij gisteren getypt hebt?
Zit meneer Fisher op de vlucht naar LA?
Hij heeft de details voor het overname bod
En ik ben straks in een vergadering met de minister
 
VROUWENKOOR
Minister, de minister van liefde
Liefde
 
MARY DEE
Ik voel verwarring
Angst voor indringing
Bang om gek te worden
Dromen over de toekomst
Gedachten aan mijzelf achtergelaten
 
VROUWENKOOR
Werkende vrouwen aan de top
 
MARY DEE
Zal ik ooit ophouden?
De bestellingen stapelen maar op
 
VROUWENKOOR
De dagen gaan voorbij als donderdag, vrijdag
 
MARY DEE
Altijd maar bezig
Een deel van mijzelf zit in mij
 
(Het kantoor van Shanty)
 
MANNENKOOR
Als je een werkende man vraagt
'Stopt hij ooit"?
Zal hij de top halen?
Moet hij niet pauzeren op zondag?
Werken tot hij er bij neer valt
 
SHANTY
Mijn eerste tijd op school vergde
veel concentratie
Daar kwam ik wel achter
Maar nu veel later ontdek ik dat
mijn collega's meer de neiging hebben
om te rotzooien
Mijn vrouw thuis
zou zeker nooit begrijpen
als ik zelfs maar even kijk naar iemand anders
 
MANNENKOOR
Als mannen van het trouwe soort waren
dan zou dat zeker de loop van de geschiedenis veranderd hebben
Vraag me niet wie de eerste man was
die een minnares durfde te nemen
Dat is een geheim
Je vrouw thuis
zou het zeker moeten begrijpen
als je ooit gezien zou worden met iemand anders
 
MR. DINGLE
Oh nee, dat zou ze niet
 
MANNENKOOR
Je zou het niet durven
 
SHANTY
Oh, ja wel
 
MR. DINGLE
Oh, nee
 
MANNENKOOR
Alle huwelijkszaken
 
SHANTY EN MR. DINGLE
Ah
Dragen zekere verantwoordelijkheden met zich mee
 
MR. DINGLE
Laten we een herbergje zoeken
Waar je kunt zitten en dan krijg je een drankje van mij
Dan hebben we de gelegenheid
te praten over iedereen die ons lastig valt
Er is zo veel meer in het leven dan het oog ziet
Genoeg om je keel droog te laten voelen
Dus laten we gaan
naar waar niemand anders ons lastig durft te vallen
Laten we een drankje nemen
terwijl we bedenken wat we zullen doen
En terwijl we denken
neem ik nog een drankje van jou aan
Als iedereen zo'n serieuze kijk op het leven had
zouden we ons allemaal voelen zoals jij
Maar, in werkelijkheid
is dat niet zo, dus daar zullen we geen last van hebben
Laten we een drankje nemen
terwijl we bedenken wat we zullen doen
En terwijl we denken
neem ik nog een drankje van jou aan
 
MARY DEE
Een deel van mijzelf groeit in mij! (in verwachting)
 
تم نشره بواسطة Albert BraamAlbert Braam في الثلاثاء, 29/01/2019 - 15:17
Paul McCartney: Top 3
See also
التعليقات