Love (إلى الإنكليزية ترجم)

Advertisements

Love

Այսօր արթնացել եմ ու ես նորից հասկացել եմ
Հենց իմն է աշխարհը, ասա ինչ կա այնտեղ
(Սեր կա,սիրտ կա ու կյանքը)
Ճիշտ է՝ եթե կա սեր, կյանքը միշտ էլ ուրախ երաժիշտ է քո սրտի մեջ նվագող
(ամենակարևորը) Լավ է, երբ քո շուրջը սերն է հենց պտտվում
 
Կրկներգ
Լա-ա-ավ տրամադրությունն է մեր, լավ... ամեն օրը, լա-ա-ավ, որովհետև աշխարհում սեր կա, սիրտ կա ու կյանքը
լա-լա-լա լավ է, երբ քո շուրջը սերն է հենց պտտվում, լավ է,
Տա-տա-տա-տա-րօրինակ է, ոնց մարդիկ չեն ժպտում:
 
Ես նորից իմ սիրտն ազատել եմ բացասական զարկերից ես,
Ու բացահայտել եմ, ինչպես լինել երջանիկ ամենակարևորը
Տարօրինակ է, ոնց մարդիկ չեն ժպտում:
 
Կրկներգ
Լա-ա-ավ տրամադրությունն է մեր, լավ ամեն օրը, լա-ա-ավ, որովհետև աշխարհում սեր կա, սիրտ կա ու կյանքը
լա-լա-լա լավ է, երբ քո շուրջը սերն է հենց պտտվում, լավ է,
Տարօրինակ է, ոնց մարդիկ չեն ժպտում:
 
Bridge
Your heart is an incredible place for love, /BV: Place for love! /
The skies are home for the stars above, /BV: Stars above! /
Love’s a song for me, /BV: Love’s a song for you! /
Love is there to be, /BV: Love’s for you and me! /
L! /BV: L! /
O! /BV: O! /
V, E – LOVE! /BV: V, E – LOVE! /
When I’m in love I go…
 
Կրկներգ
Լա-ա-ավ տրամադրությունն է մեր, լավ ամեն օրը, լա-ա-ավ, որովհետև աշխարհում սեր կա, սիրտ կա ու կյանքը
լա-լա-լա լավ է, երբ քո շուրջը սերն է հենց պտտվում, լավ է,
Տարօրինակ է, ոնց մարդիկ չեն ժպտում:
When it seems like the sun is not shining,
Just discover your love!
 
تم نشره بواسطة H3003H3003 في الثلاثاء, 13/10/2015 - 17:34
تم تعديله آخر مرة بواسطة H3003H3003 في الجمعة, 30/10/2015 - 09:44
تعليقات الناشر:

#Junior Eurovision Song Contest 2015# Armenia

إلى الإنكليزية ترجم
Align paragraphs
A A

Love

I woke up today and I realized again,
That our world is a big heart!
Tell me, what’s in there? /BV: There is love, there is heart, there is life. /
Yes, if there is love, life is like a musician,
Playing the song of your heart! /BV: The most important thing is… /
It’s good when love is around you!
 
Chorus
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
It’s strange, how people live without smiling!
 
Wow, once again I’ve freed my mind of negative thoughts,
And I’ve found the secret of happiness. /BV: The most important thing is… /
It’s strange, how people live without smiling!
 
Chorus
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
It’s strange, how people live without smiling!
 
Bridge
Your heart is an incredible place for love, /BV: Place for love! /
Like the skies are home for the stars above, /BV: Stars above! /
Love’s a song for me, /BV: Love’s a song for you! /
Love is there to be, /BV: Love’s for you and me! /
L! /BV: L! /
O! /BV: O! /
V, E – LOVE! /BV: V, E – LOVE! /
When I’m in love I go…
 
Chorus
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
It’s strange, how people live without smiling!
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
When it seems like the sun is not shining,
Just discover your love!
 
تم نشره بواسطة H3003H3003 في الجمعة, 30/10/2015 - 09:42
تعليقات الكاتب:

Good Luck Mika!!!

Idioms from "Love"
See also
التعليقات