الإعلانات

Մասիս (Masis) (إلى الإنكليزية ترجم)

Մասիս

Ես մերնիմ են հաի աչքերին
Վոր միշտ նայում ե Մասիս սարին
Ես մերնիմ են հաի աչքերին
Վոր միշտ նայում ե Մասիս սարին
Ես ել հերվից եմ քեզ միշտ նայում
Քո դջերմակ գագատն եմ համբյուրում
Ես ել հերվից եմ քեզ միշտ նայում
Քո դջերմակ գագատն եմ համբյուրում
 
Մասիսես տխուրե, Անին ավերվատց
Կյանքիս կամուրդջներ@ ցխում են այրվատց
Հետ տչամպա չունեմ ես, իմ հույսն ե մարվատս
Ինչպես ապրեմ ես ասա Տեր Աստվատց
 
Ապրում եմ երբ դու կաս իմ սրտում
Աշխարում ես իմ տունն եմ պնտրում
Ապրում եմ երբ դու կաս իմ սրտում
Աշխարում ես իմ տունն եմ պնտրում
ՈՒզում եմ մեր դջրից հա խմեմ
Պապերիս հոխում հավերջ քնեմ
ՈՒզում եմ մեր դջրից հա խմեմ
Պապերիս հոխում հավերջ քնեմ
 
تم نشره بواسطة Alexander ListengortAlexander Listengort في الجمعة, 29/06/2018 - 09:37
إلى الإنكليزية ترجمالإنكليزية
Align paragraphs

Masis

I would die for the Armenian's eyes
who are always looking at the mountain Masis.
I would die for the Armenian's eyes
who are always looking at the mountain Masis.
I am always looking at you from afar,
I am kissing your white peaks.
I am always looking at you from afar,
I am kissing your white peaks.
 
My Masis is sad, Ani destroyed.
My life's bridges are smoking and torched.
I don't have a road back, my hope is destroyed. How should I live? Tell me, Lord God.
 
I'm living when you're there in my heart. I'm looking for my home in this world. I'm living when you're in my heart. I'm looking for my home in this world.
I want to drink from our water,
I want to rest in my ancestors' soil forever. I want to drink from our water,
I want to rest in my ancestors' soil forever.
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة
تم نشره بواسطة vanajanvanajan في الأحد, 25/07/2021 - 03:32
Added in reply to request by asîmanasîman
التعليقات
Read about music throughout history