Memory (إلى اللاتافية ترجم)

الإعلانات
الإنكليزية
A A

Memory

Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
 
Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again
 
Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning
 
Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new life will begin
 
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning
 
Touch me, it's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look, a new day has begun...
 
تم نشره بواسطة licorna.din.vislicorna.din.vis في الخميس, 28/02/2013 - 16:39
تم تعديله آخر مرة بواسطة OndagordantoOndagordanto في الأثنين, 26/08/2019 - 20:07
إلى اللاتافية ترجماللاتافية
Align paragraphs

Atmiņa

Pusnakts, ne skaņas uz ietves
Vai mēness ir pazaudējusi savu atmiņu?
Viņa smaida vientulībā
Luktura gaismā
Sakaltušās lapas sakrājas pie manām kājām
Un vējš sāk kaukt
 
Atmiņa, viena pati mēnessgaismā
Es varu uzsmaidīt vecajām dienām
Tad es biju skaista
Es atceros
Laiku, kad zināju, kas bija laime
Ļauj atmiņai atkal dzīvot
 
Katra laterna
Spīdina
Fatālistisku brīdinājumu
Kāds nomurmina
Un laterna nodziest
Un drīz būs rīts
 
Dienasgaisma, Man ir jāgaida saullēkts
Man ir jādomā par jaunu dzīvi
Un es nedrīkstu padoties
Kad rītausma nāk
Šovakar arī būs atmiņa
Un jauna dzīve sāksies
 
Izdegušas miglainas dienas
Rīta smarža auksta un sastāvējusies
Laterna nomirst
Vēl viena nakts ir beigusies
Vēl viena diena aust
 
Pieskaries man, ir tik viegli pamest mani
Vienu pašu ar manu atmiņu
Par manām dienām saulē
Ja tu man pieskarsies
Tu sapratīsi, kas ir laime
Skaties, jauna diena ir sākusies
 
شكراً!
تم شكره 2 مرة
تم نشره بواسطة SpiritOfLightSpiritOfLight في الثلاثاء, 04/02/2020 - 15:13
Added in reply to request by vilkacisvilkacis
التعليقات