Nelle mie notti (إلى العبرية ترجم)

إلى العبرية ترجمالعبرية
A A

בלילותיי

בלילותיי
אלה הכי בודדים
את, את מחשבתי,
הופכת לאסירה,
אך קשה ככל
שיכול להיות הטיפוס
השנים רבות
שמפרידות בינינו
מזירות אותי,
במחשבותייך
האיש הגדול
שהנני כבר,
אבל כמו הים
המקשיב לרוח
בזרועותייך
אתן לעצמי ללכת
וכבר חולם
על ספינה טרופה
בחופים מתוקים.
בלי הסתר
מול רקעים כהים
נחיה תחת השמש
חסרי גיל
מאוהבים.
בכמה נשים
התאהבתי
מכמה מזרקות
כבר לגמתי,
אבל בשלילה שלך
ובחיוב שלך
מצאתי את האהבה
שמושכת בשיערי
 
בזרועותייך
אתן לעצמי ללכת
וכבר חולם
על ספינה טרופה
בחופים מתוקים.
בלי הסתר
מול רקעים כהים
נחיה תחת השמש
חסרי גיל
מאוהבים.
בכמה נשים
התאהבתי
מכמה מזרקות
כבר לגמתי,
אבל בחיוב שלך
ובשלילה שלך
מצאתי את האהבה
שמושכת בשיערי
 
شكراً!
تم نشره بواسطة SoldiSoldi في الأثنين, 06/12/2021 - 21:27
الأيطالية
الأيطالية
الأيطالية

Nelle mie notti

Sergio Endrigo: Top 3
Idioms from "Nelle mie notti"
التعليقات
Read about music throughout history