New World (OST) كلمات أغنية

New World (OST)
كلمات الأغانيالترجماتالطلبات
要告诉你一件事情 (Yào gào sù nǐ yī jiàn shì qíng)الصينية
New World OST
还盼相见 (Hái pàn xiāng jiàn)الصينية
New World OST
陌生人也亲近 (Mò shēng rén yě qīn jìn)الصينية
New World OST
التعليقات
Read about music throughout history