الإعلانات

Obbedienza (إلى الاسبانية ترجم)

  • الفنان: Libero Greco
  • الأغنية: Obbedienza 3 translations
  • الترجمات الألمانية, الاسبانية, الفرنسية
الأيطالية
A A

Obbedienza

La regola è la frusta
La condizione il silenzio
 
Non si esclude nulla
I rapaci del mestiere prendono tutto
Soldi, dignità e vita
 
Non t'azzardare, paga!
 
Poi attendi silenzioso che una barca
Ti accolga a bordo con altri infelici
 
Chissà se il Dio di turno sarà pietoso?
Chissà se il mare sarà di buon umore?
 
Ma tanto siamo nulla, siamo nessuno!
Se le onde ci inghiottono
Solo i pesci se ne avvedono
 
تم نشره بواسطة Manuela ColomboManuela Colombo في الثلاثاء, 19/05/2020 - 14:35
إلى الاسبانية ترجمالاسبانية
Align paragraphs

Obediencia

La regla es el azote
La condición, el silencio
 
No se excluye nada
Los depredadores del comercio se llevan todo
El dinero, la dignidad y la vida
 
No te atrevas, ¡paga!
 
Después, espera en silencio a que una barca
Te acoja a bordo con otros infelices
 
¿Quién sabe si el Dios de turno será piadoso?
¿Quién sabe si el mar estará de buen humor?
 
¡Pero no somos nada, no somos nadie!
Si las olas nos tragan
Sólo los peces se percataran
 
شكراً!
thanked 1 time
تم نشره بواسطة spnuzespnuze في الأحد, 24/05/2020 - 15:08
Added in reply to request by Manuela ColomboManuela Colombo
ترجمة اسم الأغنية
الاسبانية spnuze
Libero Greco: Top 3
التعليقات
Read about music throughout history