Ohne dich (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم

بی تو

می خواهم به میان شاه درختان بروم
جایی که او را برای آخرین بار دیدم
اما شامگاه جامه ای بر روی زمین می کشد
و بر روی زمین در نهایت جنگل
و جنگل چه سیاه و خالی است
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
بی تو نمی توانم باشم
بی تو
گرچه با تو هم تنها بودم
بی تو
بی تو ساعت های بی تو را می شمارم
با تو ثانیه ها از حرکت می ایستند
دیگر ارزشی ندارند
 
شاخه های نهر ها
اینک در سکوتند و خالی از زندگی
و نفس کشیدن برایم چه دشوار می شود
وای برمن--ای وای
و پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند
 
تم نشره بواسطة persian scentpersian scent في الأحد, 08/04/2012 - 18:17
الألمانية

Ohne dich

التعليقات
ScieraSciera    السبت, 23/08/2014 - 21:37

The lyrics have been updated (the last four paragraphs were added), you may want to update your translation.