Ohne dich (إلى التونجية ترجم)

Advertisements
إلى التونجية ترجم

'Ikai 'Iate Koe

Teu 'alu ki he vao 'akau paine
Ko ia ko e taimi kuo 'osi naa ma sio 'akimaua
Ka 'o'ofaki 'a e 'efiafi ki he funga 'o Mamani
Pea 'i he hala 'i mui 'o e tapa 'o e vao 'akau na
Pea tu'u fu'u lanu 'uli'uli mo lala 'e he vao
Seuke, 'oiaue
Pea hala ke toe ki 'e he fanga manupuna.
 
'Ikai keu lava 'iate koe
'Iate koe
'Oku ou ngaongao mo koe
Mo koe1
Lau'i au 'a e ngaahi houa ka 'ikai heni koe
Mo koe, 'oku tu'u ma'u 'e he ngaahi sekoni
Ta'emahuinga ia.
 
'I he ngaahi 'aka, 'i he ngaahi luo tanu
Malu mo ta'emo'ui ia
Pea faingata'a keu manava, 'aue fu'u faingata'a
Mamahi kiate au, 'aue mamahi
Pea hala ke toe ki 'e he fanga manupuna.
 
'Ikai keu lava 'iate koe
'Iate koe
'Oku ou ngaongao mo koe
Mo koe1
Lau'i au 'a e ngaahi houa ka 'ikai heni koe
Mo koe, 'oku tu'u ma'u 'e he ngaahi sekoni
Ta'emahuinga ia.
 
'Ikai 'iate koe.
 
Pea faingata'a keu manava, 'aue fu'u faingata'a
Mamahi kiate au, 'aue mamahi
Pea hala ke toe ki 'e he fanga manupuna.
 
'Ikai keu lava 'iate koe
'Iate koe
'Oku ou ngaongao mo koe
Mo koe1 (mo koe)
Lau'i au 'a e ngaahi houa ka 'ikai heni koe
Mo koe, 'oku tu'u ma'u 'e he ngaahi sekoni
Ta'emahuinga ia.
Mo koe, mo koe, mo koe, mo koe.
 
  • 1. a. b. c. fakahinohino he 'oku ngaongao 'e ia 'e kapau 'ikai hena 'e he fefine/tangata na.
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
تم نشره بواسطة SilentRebel83SilentRebel83 في الأثنين, 30/04/2012 - 07:23
تم تعديله آخر مرة بواسطة SilentRebel83SilentRebel83 في الأثنين, 09/04/2018 - 06:11
الألمانية

Ohne dich

التعليقات
ScieraSciera    السبت, 23/08/2014 - 21:39

The lyrics have been updated (the last four paragraphs were added), you may want to update your translation.