الإعلانات

Parvanah Parastesh - قرصک (Qarsak)

  • الفنان: Parvanah Parastesh (پروانه پرستش)
  • الأغنية: قرصک (Qarsak)
  • الترجمات الترجمة الحرفية
  • الطلبات الإنكليزية
الفارسية/الترجمة الحرفية
A A

قرصک

صدای من برای قرصک زار شده
از بچه ای همسایه آهنگ قرصکم شده
شاعر می سراید قرصک پنجشیر
هر مانه میخوانه قرصک پنجشیر
 
بچه همسایه میکنه باز ای مره چشمک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
از پشت قلا دروازه را میکنه تک تک
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
میده میده از خوشی میکنه قرصک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
باز آمده بر سری بام میبینه خپ خپ
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
کاکایم خبر شد آغایم خبر شد
ای شهر خبر شد مردم خبر شد
 
از پشت درخت آهسته میکنه سلام
اشاره میکنه به سویم پیش من بیا
لب لب پلوان میرود به سوی خانه
ترسم برود ای سویش به سرو خانه
ای به سرو خانه
 
بچه همسایه میکنه باز ای مره چشمک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
از پشت قلا دروازه را میکنه تک تک
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
میده میده از خوشی میکنه قرصک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
باز آمده بر سری بام میبینه خپ خپ
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
کاکایم خبر شد آغایم خبر شد
ای شهر خبر شد مردم خبر شد
 
خدا خیر کنه عاشق بچه نشوم
از عشق بچه رسوای قریه نشوم
دل دیوانه میگه عاشق شده دختر
کل فکر بچه ای همسایه را میکنه بر سر
ای میکنه بر سر
 
بچه همسایه میکنه باز ای مره چشمک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
از پشت قلا دروازه را میکنه تک تک
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
میده میده از خوشی میکنه قرصک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
باز آمده بر سری بام میبینه خپ خپ
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
کاکایم خبر شد آغایم خبر شد
ای شهر خبر شد مردم خبر شد
 
شكراً!
تم نشره بواسطة Zarina01Zarina01 في الأثنين, 29/06/2020 - 16:12

 

الإعلانات
فيديو
ترجمة اسم الأغنية
Parvanah Parastesh: Top 3
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
التعليقات
Read about music throughout history