Raindrops (An Angel Cried) (إلى الفتنامية ترجم)

Advertisements
إلى الفتنامية ترجم

Những Giọt Mưa (Một Thiên Thần Đã Khóc)

Khi những giọt mưa lặng rơi từ trên trời
Ngày anh lìa bỏ tôi, một thiên thần đã khóc
Ôi, cô ấy đã khóc, một thiên thần đã khóc
Cô ấy đã khóc
 
تم نشره بواسطة Pham Hoang في الجمعة, 17/08/2018 - 10:25
تم تعديله آخر مرة بواسطة Pham Hoang في السبت, 18/08/2018 - 17:50
الإنكليزية

Raindrops (An Angel Cried)

التعليقات