Rasiści (إلى الإنكليزية ترجم)

  • الفنان: NDK (Natural Dread Killaz)
  • فنان مفضل: Manuel „Mesajah” Rengifo Diaz, Daniel „Paxon” Rengifo Diaz, Grzegorz „Yanaz” Janas
  • الأغنية: Rasiści
  • الطلبات الألمانية, الفرنسية
Advertisements
البولندية

Rasiści

Nigdy nie zrozumiem natury człowieka, który
ocenia innych ludzi po pigmencie skóry
to jest schemat ponury
pierdol takie struktury
tak myślą ludzie którzy zamiast mózgu mają wióry
NDK muzyka przeciw rasizmowi
może dzięki naszym słowom ktoś się zastanowi
ktoś przejrzy na oczy
klapka w głowie zaskoczy
walka z nie tolerancją cały czas się toczy
mimo że wokół tyle głupoty
to nadzieja mi nie mija a
że zamiast pałki, glana i baseball-owego kija-ija
zaczną używać mózgu
ci co chcą mych braci zgładzić
nietolerancja przecież do niczego nie prowadzi
kontakt między ludźmi
dla mnie schemat jest prosty
zamiast budować mury wole budować mosty
wolność wyznania i wolność przekonania
jednak dla niektórych trudna jest do zaakceptowania
 
Teraz Mesajah z NDK powie wam prawdę
nie chcesz, nie słuchaj bo to słowa nie zabawne
brak tolerancji i brak zrozumienia
rasizm, faszyzm, nazizm to nic nie zmienia
kto ma jaki kolor skóry, jakie wierzenia
z jakiego jest państwa, to bez znaczenia
nie będę jak każą chował się do cienia
nie będę ukrywał swojego pochodzenia
nie będę słuchał co mi wolno a co zakazane
nikomu nie będę służył sam sobie będę panem
oni mówią jesteś gorszy
oni są katem
ja ci powiem mój najdroższy jesteś moim bratem
więc powstańcie bracia i walczcie o swoje racje
jedność miedzy nami a stworzymy wspólną nację
jedna rasa ludzka rasa- to moje marzenie
ale tu gdzie żyje to wciąż jest tylko złudzeniem
mieszkam w Polsce między rasistowskim ludem
przeżyty z trudem każdy dzień nazywam cudem
ci co mnie nie znają nazywają mnie brudem
ci co za mną stoją nie krzyczą z ludem
 
Biała rasa nie zapanuje na pewno nad światem
nie będzie tak że tylko biały będzie moim bratem
zatem chcę być batem
dla tych którzy dla innych katem są
pełni agresji start, niepewność wywołują
inna nacja i inny kolor skóry
chuja warta akcja dla mnie to same bzdury
nigdy nie poparłem, nie poprę tej waszej subkultury
przed waszymi czynami złymi chcę budować mury
to co było już nie wróci tego jestem pewien
po co ze sobą rasy kłócić tego niestety nie wiem
budujmy na nowo to co zostało zburzone
niech świat będzie jednym, jedynym dla wszystkich domem
 
تم نشره بواسطة Boss' LifeBoss' Life في الأثنين, 16/10/2017 - 20:59
Align paragraphs
إلى الإنكليزية ترجم

Racists

I will never understand human's nature which
evaluate other people by skin pigmentation
This is a grim pattern
fuck such structures
most people who have chips instead of the brain thinks like that
NDK, music against racism
maybe with our words someone will think
someone will open its eyes
flap in the head will snap
fight with no tolerance all the time goes
despite the fact that so much ignorance around
I hope it does not pass
that instead of batons, bovver boots and basball bat
they begin to use brain
those who want to kill my brothers
intolerance does not lead to anything
contact between people
my scheme is simple
instead of building the walls I want to build bridges
freedom of religion and freedom of belief
But for some it is difficult to accept
 
Now Mesajah of NDK will tell you the truth
do not want to because I do not listen to the words is not funny
lack of tolerance and lack of understanding
racism, fascism, nazism, it does not do
who has what color skin they believed
from which country it is irrelevant
I will not bid to hide the shadow
I do not conceal their origin
I will not listen to what I'm allowed and what is forbidden
I will serve no one will master himself
they say you are worse
They are the executioner
I'll tell you my dear you are my brother
So rise up my brothers and fight for your right
unity between us and create a single nation
one race-the human race is my dream
but here where it's still alive is just an illusion
I live in Poland between the racist people
every hard lived day now is for me a miracle
those who do not know me call me like shit
those who stand behind me do not shout with the people
 
The white race will not dominate the world
so that will not only white would be my brother
Therefore I want to be whip
for those who are for the other angle
Fully aggressive start, the uncertainty caused
different nation and different skin color
shares worth a fuck for me it's the same crap
never supported it will not support this, your subculture
against your evil deeds, I want to build walls
what was it will not come back I'm sure
Why argue with each race, I unfortunately do not know
let us build anew what has been destroyed
let the world will be one of the only home for all
 
تم نشره بواسطة Boss' LifeBoss' Life في الأثنين, 16/10/2017 - 21:00
تم تعديله آخر مرة بواسطة Boss' LifeBoss' Life في الأربعاء, 18/10/2017 - 11:06
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
See also
التعليقات