Advertisements

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية

الأذرية

Şirin Günlər

Şirin Günlər, şirin Çağlar,
Bir-bir gəlib düşər yada

Yavaş-yavaş Gecə keçər, Gecə keçər Yar,
Heç bilmirəm necə keçər, necə keçər Yar
Səni durub düşündükcə, düşündükcə Yar
Qoşun çəkər xatirələr, xatirələr Yar

Şirin Günlər, şirin Çağlar,
Bir-bir gəlib düşər yada
Ürək deyər ayrılığın
Üzü dönsün bu Dünyada

Ay çəkilər yuxu kimi, yuxu kimi Yar
Bir Ovçunun oxu kimi, oxu kimi Yar
Hami deyər, hamı gülər, hamı gülər Yar
Mən gülmərəm çoxu kimi, çoxu kimi Yar

Şirin Günlər, şirin Çağlar,
Bir-bir gəlib düşər yada
Ürək deyər ayrılığın
Üzü dönsün bu Dünyada

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
التعليقات