Advertisements

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية

  • الفنان: Shabnam Tovuzlu
  • الأغنية: Əli
  • طلب: الأذرية → الإنكليزية
الأذرية

Əli

بسم الله الرحمن الرحيم*

Əli ismin gecə-gündüz düşünüb zikr elədim
Çünki mən olmuşdum Əli eşq ilə dəli
Dözüb hicran oduna səbr edib şükür elədim
Mənə Allah bir oğul bəxş elədi ismi - Əli
Əli, Əli, canım, Əli..

Əli - dinin təməli, Əli şahi-mərdandır
Əlinin əxlaqına cümlə Məşhəd heyrandır
Əli aşiqləri əhli-cənnət rizvanıdır
Əli şirin Xudadır, həm danışan Qurandır
Əli nurdur, Əli haqqdır
Əli bir dəryadır, Əli bənzərsiz olan eşq dolu bir dünyadır

Əli ismin gecə-gündüz düşünüb zikr elədim
Çünki mən olmuşdum Əli eşq ilə dəli
Dözüb hicran oduna səbr edib şükür elədim
Mənə Allah bir oğul bəxş elədi ismi - Əli
Əli, Əli, canım, Əli..

Əlinin vurduğu zərbə bütün məxluqatın vurduğu zərbədən üstündür....
.... Ya Əli...

Əli ismin gecə-gündüz düşünüb zikr elədim
Çünki mən olmuşdum Əli eşq ilə dəli
Dözüb hicran oduna səbr edib şükür elədim
Mənə Allah bir oğul bəxş elədi ismi - Əli
Əli, Əli, canım, Əli..

  • *. translation of the sentence: In the name of God the Merciful
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
التعليقات