Advertisements

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية

الأذرية

Hardasan indi

Bənd 1

Ey, məni özünə can bilən canan,
Canımdan can çıxır, hardasan indi?
Deyirdin kədərə atmaram səni
Həsrət məni yıxır, hardasan indi?

Nəqarət

Ey, məni özünə can bilən canan,

İncidir ağrılar, artır hər zaman,
Bu gündən sabaha, qalmayıb güman,
Başımın üstünü bürüyüb duman
İldırım tərs çaxır, hardasan indi?

Canımdan can çıxır, hardasan indi?

Bənd 2

Ey, məni özünə can bilən canan,
Canımdan can çıxır, hardasan indi?
Deyirdin kədərə atmaram səni
Həsrət məni yıxır, hardasan indi?

Nəqarət

Ey, məni özünə can bilən canan,

İncidir ağrılar, artır hər zaman,
Bu gündən sabaha, qalmayıb güman,
Başımın üstünü bürüyüb duman
İldırım tərs çaxır, hardasan indi?

Canımdan can çıxır, hardasan indi?

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
التعليقات