Advertisements

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية

  • الفنان: Hani niroo
  • الأغنية: Shab bood
  • طلب: الفارسية → الإنكليزية
الفارسية

Shab bood

SIMILAR SONGS
1 of 4
2 of 4
شب بود بیابان بود زمستان بود
بوران بود سرمای فراوان بود
یارم در آغوشم هراسان بود
از سردی افسرده و بیجان بود
در فکر آن سیمینبر خوشگل
از جسم و جان خود بودم غافل
میکوشیدم بهرش از جان و دل
میبردمش با خود سوی منزل
گیسویش از باد و باران گشته آشفته
در مویش گویی مروارید غلتان سفته
طی…

الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
التعليقات