Rolling in the Deep (إلى العبرية ترجم)

Advertisements
إلى العبرية ترجم

Rolling in the deep

النسخ: #1#2
אש מִתפַּשֶטֶת עכשיו בתוך לבי
מגיעה לשיא ומְחַלֶצֶת את נשמתי
סוף סוף אני מְבִינָה מי אתה
אם תְלַכלֵך עלי אַחזִיר לך באותה מִידָה
תִראֶה איך אני עוֹזֶבֶת ולוֹקַחַת ממך הכל
שלא תַחשוֹב שאני לא אֶעֳשֶה זאת בגָדוֹל
 
אש מתפשטת עכשיו בתוך לבי
מגיעה לשיא ומְחַלֶצֶת את נשמתי
 
צַלָקוֹת האהבה שלך מַזכִּירוֹת לי אותנו
כמעט היה לנו הכל אבל אנחנו הִפּסַדנוּ
צלקות האהבה שלך הוֹצִיאוּ לי את האוויר
נִשאַרתִי מְרוֹקֶנֶת במצב שָׁבִיר
 
יַקִירִי, אין לי שום סיפורים לִשלוֹף
אבל שָמַעתִי כמה עליך ואתה עוד תַחֲטוֹף
אני אֶגרוֹם לכך שראשך יַעֲלֶה באש
כשתַגִיעַ לקַרקָעִית הייֵאוּש תַחשוֹב עלי ותִתבַּייֵש
תִבנֶה לעצמך שם בית משלך
כי אני לא אָגוּר תחת אותה קוֹרָת גג אתך
 
פזמון
 
 כמעט היה לנו הכל
שוֹקעִים בעמוקים
תָפַסתָ את לבי ובלי לִשאוֹל
שִיחַקתָ בי ובו משחקים
 
זרוֹק את נשמתך דרך כל המַדרֵגוֹת
תַתחִיל לִספוֹר עכשיו את כל התפילות
הֲפוֹך את הצַעַר שלי לזָהָב טָהוֹר
תְשַלֵם בַּחֲזָרָה על מה שקָרַעתָ בלי לִתפוֹר
 
כמעט היה לנו הכל
שוקעים בעמוקים
תפסת את לבי ובלי לשאול
שיחקת בי ובו משחקים
 
כמעט היה לך הכל
שוקעים בעמוקים
תפסת את לבי ובלי לשאול
הִשתַלַטתָ לי על החיים
 
עוד תִצַטעֵר שהִכַרתָ אותי
פָגַעתָ בי ונִיצַלתָ את תְמִימוּתִי
הלב שלי היה שַייָך לך
אבל שיחקת בו עד שהוא נִשְׁבַּר באשמתך
 
تم نشره بواسطة Jeremiah LeijaJeremiah Leija في الجمعة, 13/05/2016 - 01:52
تعليقات الكاتب:

Source has Hebrew letters in url so shows as invalid but here it is:

https://itamarzo71.wordpress.com/2012/02/07/כמעט-היה-לנו-הכל-על-השיר-rol...

الإنكليزية

Rolling in the Deep

ترجمات أخرى للأغنية "Rolling in the Deep"
العبرية Jeremiah Leija
Idioms from "Rolling in the Deep"
See also
التعليقات