الإعلانات

Sítios de campo (إلى الأيطالية ترجم)

  • الفنان: Fiama Hasse Pais Brandão
  • الأغنية: Sítios de campo 2 ترجمتان
  • الترجمات الأيطالية, الفرنسية
البرتغالية
A A

Sítios de campo

A nociva doença da verdura,
a cordura dos animais e todo
o demais sanguíneo solo
que faz um campo pobre, agora
se o cobre esta neblina, redobram.
 
A dúvida do tempo incerto
não aquieta,
nem a guerra, o lenço muito
molhado das mulheres
 
deixadas
em campos rentes com o gado
sem cuidado esparso em plantas
secas.
 
A névoa: abrigo
nas terras de pousio,
oculta campos, cio, enquanto
a guerra esvaziou,
antes de secos, sítios
de campo.
 
تم نشره بواسطة GuernesGuernes في الخميس, 30/07/2020 - 16:10
إلى الأيطالية ترجمالأيطالية
Align paragraphs

Posti di campagna

La nociva malattia delle piante,
la cautela degli animali e tutto
questo suolo troppo rossastro
che impoverisce la campagna, se ora
l’avvolge la foschia, raddoppieranno.
 
Il dubbio del tempo incerto
non rassicura,
né la guerra, il fazzoletto
grondante delle donne
 
lasciate
sui campi insieme al bestiame
sparso senza riguardo tra gli arbusti
secchi.
 
La nebbia: rifugio
nei terreni a riposo,
occulta campi, estro, mentre
la guerra ha sgombrato,
prima che seccassero, i posti
di campagna.
 
شكراً!
thanked 2 times
تم نشره بواسطة Manuela ColomboManuela Colombo في الثلاثاء, 04/08/2020 - 19:55
تعليقات الكاتب:

Traduzione fatta da Manuela Colombo. Chi volesse riutilizzarla, è pregato di chiederne prima l’autorizzazione e di citare sempre il mio nome come autore.

ترجمة اسم الأغنية
الأيطالية Manuela Colombo
Fiama Hasse Pais Brandão: Top 3
التعليقات
Read about music throughout history