الإعلانات

Secrets (إلى الكرواتية ترجم)

إلى الكرواتية ترجمالكرواتية
A A

Tajne

Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
 
Kakav način da baciš bombu, dušo
Pretpostavljam da si mislio da neću saznati
Čuj tišinu, plače
Na strani sobe s ugašenim svjetlima
Znaj što osjećaš, mmh-hm
Znaj što osjećaš, uh-uh
 
Zajebavaš se s mojim srcem i glavom
(I iznova, i iznova, i iznova, i iznova)
Prestala sam voljeti iznova, da
(I iznova, i iznova, i iznova, i iznova)
Motam moj joint u krevetu
(U mom krevetu, u mom krevetu, u mom krevetu, u mom krevetu)
Prestala sam voljeti iznova, da
Bila je jako, jako duga noć
Sjedim s mojim curama, ispijamo vino kao
 
Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
Oh-oh-oh, oh-oh, woah-oh
 
Morat ću napraviti mugshot, dušo
Ono što mi radiš je kriminalno tamo
Na koljenima, molim se
U sobi, na podu, s ugašenim svjetlima
Odjeća u kuhinji, uh-uh
Zapalit ću ju i ostaviti za tebe
 
Zajebavaš se s mojim srcem i glavom
(I iznova, i iznova, i iznova, i iznova)
Prestala sam voljeti iznova, da
(I iznova, i iznova, i iznova, i iznova)
Motam moj joint u krevetu
(U mom krevetu, u mom krevetu, u mom krevetu, u mom krevetu)
Prestala sam voljeti iznova, da
Bila je jako, jako duga noć
Sjedim s mojim curama, ispijamo vino kao
 
Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
Oh-oh-oh, oh-oh, woah-oh
 
Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
Ne znam za tebe, za tebe
Za tebe, tebe, tebe, tebe, tebe
Ima nešto u njegovim očima
On skriva tajne
 
شكراً!
thanked 3 times
تم نشره بواسطة BalkantürkBalkantürk في الأثنين, 21/12/2020 - 19:12
تعليقات الكاتب:

BIH: Ako vam je moj prijevod pomogao, pritisnite “Thank you” dugme, molim vas. Slobono koristite moj prijevod ako navedete moje ime ili korisničko ime kao autora. Ako imate prijedloge ili ispravke koje bi mogle poboljšati prijevod, molim vas ne ustručavajte se da ih dodate!
~~~~~~
SPA: Si mi traducción lo ha ayudado, presione el botón 'Gracias', por favor. Usted es libre de usar mi traducción si cita mi nombre o nombre de usuario como autor. Si tiene alguna sugerencia o corrección que pueda mejorar la traducción, ¡no dude en proporcionarla!
~~~~~~
EN: If my translation has helped you, press 'Thank you' button, please. You are free to use my translation if you cite my name or username as the author. If you have any suggestions or corrections which could make the translation better, please don't hesitate to provide them!

الإنكليزيةالإنكليزية

Secrets

ترجمة اسم الأغنية
الكرواتية Balkantürk
الرجاء المساعدة في ترجمة اسم الأغنية
التعليقات
Read about music throughout history