Senden Sonra (إلى الفارسية ترجم)

الإعلانات
إلى الفارسية ترجمالفارسية
A A

پس از تو

النسخ: #1#2#3#4#5
از زخمم نه خونی می ریزد ، نه التیام می یابد
رفته فراموش می کند ، مانده می سوزد همیشه
می خواهم بگریزم ، نمی توانم ، همه جا بوی تو را دارد
چندمین روزم است که بدون تو بیدار می شوم
صورت خسته ام را که در آیینه می بینم
هرگز برایم آشنا نیست ، باور کن
 
چه قدر گذشت از رفتنت ؟
زمان گذشته را نمی دانم
به حساب زمان نیاوردم گرچه
هر لحظه ای که بدون تو گذشت
 
اشتیاقم شکسته ، دلم گرفته
چه می خواستیم بشویم ، ببین چه شدیم
دلم نمی خواهد ، برایم سخت است
این چنین زندگی ، برایم همچو مرگ است
 
اگرچه پس از تو در جستجوی گذشته هایم
اما عادت کرده ام به نفس کشیدنِ با درد
 
از زخمم نه خونی می ریزد ، نه التیام می یابد
رفته فراموش می کند ، مانده می سوزد همیشه
می خواهم بگریزم ، نمی توانم ، همه جا بوی تو را دارد
چندمین روزم است که بدون تو بیدار می شوم
صورت خسته ام را که در آیینه می بینم
هرگز برایم آشنا نیست ، باور کن
 
تم نشره بواسطة mahfmahf في الأثنين, 21/07/2014 - 22:43
التركيةالتركية

Senden Sonra

التعليقات