Side (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

سو

خب من باور دارم یک چیزی داره از تو مراقبت میکنه
آنها به تک تک حرفهای تو گوش میدن
و وقتی که ز دنیا رفتی ترا بازخواست میکنند و به تو تفهیم میکنند
یک روز به آن پی می بری
 
سبزه همیشه در آن سوی دیگر سبزتره
همسایه یک ماشین نو خریده که تو حسرت سوار شدنشو داری
و وقتی عمرت رو به پایانه تو میخواهی زنده بمانی
ما همه زیر سقف یک آسمان زندگی میکنیم
ما همه یه روز به دنیا میایم و یه روز میمیریم
هیچ خوب و بدی وجود نداره
دایره فقط یک سو داره یک سو،سو
 
ما همه تلاش میکنیم زندگی مان رابا آرامش و هارمونی سپری کنیم
از ترس آنکه ناگهان جانمون را از دست بدهیم
ولی زندگی هم گام ماژور دارد و هم گام مینور
فقط کافیه از همه نتها استفاده کنی
 
ولی سبزه همیشه در آن سوی دیگر سبزتره
همسایه یک ماشین نو خریده که تو حسرت سوار شدنشو داری
و وقتی عمرت رو به پایانه تو میخواهی زنده بمانی
ما همه زیر سقف یک آسمان زندگی میکنیم
ما همه یه روز به دنیا میایم و یه روز میمیریم
هیچ درست و غلطی وجود نداره
دایره فقط یک سو داره یک سو،سو
 
ولی سبزه همیشه در آن سوی دیگر سبزتره
همسایه یک ماشین نو خریده که تو حسرت سوار شدنشو داری
و وقتی عمرت رو به پایانه تو میخواهی زنده بمانی
ما همه زیر سقف یک آسمان زندگی میکنیم
ما همه یه روز به دنیا میایم و یه روز میمیریم
هیچ خوب و بدی وجود نداره
 
ولی سبزه همیشه در آن سوی دیگر سبزتره
همسایه یک ماشین نو خریده که تو حسرت سوار شدنشو داری
و وقتی عمرت رو به پایانه تو میخواهی زنده بمانی
ما همه زیر سقف یک آسمان زندگی میکنیم
ما همه یه روز به دنیا میایم و یه روز میمیریم
هیچ خوب و بدی وجود نداره،
دایره فقط یک سو داره یک سو،سو،سو،سو،سو
 
تم نشره بواسطة mehran vaezimehran vaezi في الأربعاء, 27/02/2019 - 13:06
تم تعديله آخر مرة بواسطة mehran vaezimehran vaezi في الأثنين, 11/03/2019 - 04:54
الإنكليزيةالإنكليزية

Side

التعليقات