الإعلانات

Soffiare sul fuoco

تم نشره بواسطة Icey في الأحد, 14/07/2019 - 22:23

Idiomatic translations of "Soffiare sul fuoco"

الإنكليزية
Fan the flames
شروحات:

Meanings of "Soffiare sul fuoco"

الأيطالية

Eccitare una passione, fomentare discordie o rancori, fare in modo di esasperare un contrasto.
Meno comune nel senso di riattizzare un sentimento sopito e simili.

تم شرحه بواسطه IceyIcey فيالأحد, 14/07/2019 - 22:23
Explained by IceyIcey

"idiomtitle@" فى كلمات الأغنية

Notre-Dame de Paris (musical) - Mi distruggerai [Tu vas me détruire]

E brucia dentro l'inferno
Come se fosse di cera
Sei tu che [idiom name="soffiare sul fuoco"]soffi sul fuoco[/idiom]
Tu, bella bocca straniera