Solamente una vez (إلى العبرية ترجم)

Advertisements
إلى العبرية ترجم
A A

רק פעם אחת

רק פעם אחת
אהבתי את החיים
רק פעם אחת
ולא יותר
 
רק פעם אחת
בגינה שלי זרחה התקווה
התקווה שהאירה את הדרך
של בדידותי
 
פעם אחת, לא יותר
הנשמה נכנעת
עם המתיקות והטוטליות
של הוויתור
 
וכאשר נס זה עושה
הפלא של ההתאהבות,
יש פעמונים שמחים ששרים
בתוך הלב
 
تم نشره بواسطة YosiYosi في الجمعة, 22/02/2019 - 18:51
الاسبانيةالاسبانية

Solamente una vez

See also
التعليقات