Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
A A

Пахвала Гетману Астрожскаму

Stary Olsa (Стары Ольса)

Храбрасць мужэства
добрага і смелага чалавека
годна ўсім аб’яўляці,
абы напатом іншыі таму вучылі і смеласць мелі.
О велікіі выдатныі віцязі літоўскіі!
Упадобіліся сваім мужествам храбрым макіданянам,
справаю і наукаю князя Кастанціна Іванавіча.
Яка храбрый рыцэр і верны слуга сваего гаспадара,
з тымі велікамногаможнымі воі літоўскімі.
На велікае множэства людзей непрыяцельскіх
сягнулі і ўдарылі,
і множэства людзей войска его паразілі і смерці прэдалі.
 
Мужэства тваего крэпасць
раўна велікаму цару індзійскаму Пору.
Ныне міласцію Бож’ею і тэж щасцьем
Велікаслаўнага гаспадара Жыкгімонта,
Велікаму князю маскоўскаму атпор ўчынілі
з храбрымі рыцэры, онымі выдатнымі віцязі,
Прыраўняны велікім, храбрым рыцэрэм
слаўнага града Родаса.
 
Мужэства тваего крэпасць
ат вастока да запада слышаці будзет
не токма едзінаму сабе,
але і ўсему княжэству Літоўскаму
тую славу і высокасть мужэства ўчыніл.
Велікаслаўнаму гаспадару каралю Жыкгімонту Казіміравічу
будзі чэсць і слава на векі,
пабедзіўшаму недруга сваего,
велікага князя Васілія маскоўскага,
а гетману его,
выдатнаму князю Кастанціну Іванавічу Астрозскому
дай Божэ здароўе і щасцье ўперад лепшэе.
Как ныне пабіў сілу велікую маскоўскую,
абы так пабіваў сільную раць татарскую,
праліваючы кроў іх бесурманскую.
 

 

التعليقات
Read about music throughout history