• Руковет IV

يشارك
Font Size

كلماتРуковет IV

Мирјано, ој, Мирјано,
Имаш русе косе, Мирјано,
Дај да их мрсим ја!
Дај, Мирјано, русе косе, дај, дај,
Дај, дај, да их мрсим ја!
Изгоро', Мирјано, за тебе!
 
Мирјано, ој, Мирјано,
Имаш чарне очи, Мирјано,
Дај да их пијем ја!
Дај, Мирјано, чарне очи, дај, дај,
Дај, дај, да их пијем ја!
Изгоро', Мирјано, за тебе!
 
Мирјано, ој, Мирјано,
Имаш бело грло, Мирјано,
Дај да га гризем ја!
Дај, Мирјано, бело грло, дај, дај,
Дај, дај, да га гризем ја!
Изгоро' за тебе!
 

 

التعليقات