الإعلانات

Suteki da ne (إلى البلغارية ترجم)

إلى البلغارية ترجمالبلغارية (poetic, rhyming, singable)
A A

Не е ли чудесно?

Вятърът и две сърца са светлини в нощта
От вятърът повеяни, през светът
Облаци, като глас който разпознахме
Носи идното бъдеще
 
Месечина, трепери на небето със тъга
Като счупено стъкло несигурно.
Звезди, падат сълзи във ручей от мечти
Виждам нощ навсякъде около мен.
 
Не е ли чудесно?
Заедно - сами, вървейки, ръка за ръка.
И ще дойда в твоят град
В домът ти, в ръцете ти.
 
Една душа
Във тяло тъжно
От нощи пълни със сълзи
Като от мечтите ми.
 
Вятърът умря и чувствам всяка дума
Илюзия от благородности.
Облаци - далечни са те и бъдещето е далеч
Разказано от невъзможно разстояние.
 
Месечината е мрачна, а сърцето ти е весело
Далечни отражения се сливат.
Звезди като сълзи, като падащ плод от дърво
Приключват нощните мечти.
 
Не е ли чудесно?
Заедно, вървейки двама в този град.
Щастливи - времето не ни дели
В твоят дом, във ръцете ти.
 
Чувствам те
Докоснат спомен си ти.
И се събуждам аз
От моите мечти.
 
شكراً!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).

People who wish to use this translation to send PM(Private Message) to me.

تم نشره بواسطة Bgtranslator novice100Bgtranslator novice100 في الخميس, 13/05/2021 - 06:13
تم تعديله آخر مرة بواسطة Bgtranslator novice100Bgtranslator novice100 في الثلاثاء, 01/06/2021 - 12:21
تعليقات الكاتب:

Превод от Английски език!
Всички права запазени!

الإنكليزية
الإنكليزية
الإنكليزية

Suteki da ne

التعليقات
Read about music throughout history