فرید هنرور

صورة فرید هنرور
الاسم
Farid
تاريخ الانضمام
10.12.2012
الدور
Senior Member
النقاط
867
المساهمة
155 translations, thanked 708 times, solved 27 requests, helped 20 members, left 97 comments

Zurna98

المصالح

برای درخواست ترجمه آهنگ و همچنین متن آهنگ به سایت زورنا98 مراجعه نمایید.

معلومات عني

از سال 2011 مشغول ترجمه ترانه هستم و با گذشت زمان بر مهارت مترجمی بنده افزوده می شه. خوشحال میشم اگه در ترجمه های بندی اشکالی بود، حتما بهم خبر داده بشه.
https://fa.zurna98.com/

اللغات
اللغة الأم
الأذرية
يتحدث بطلاقة
الفارسية, التركية
يدرس
الإنكليزية, التركية (لهجة الأناضول)

155 translations posted by فرید هنرورالتفاصيلكل الترجمات

الفنانالترجمةاللغاتالتعليقاتInfoInfo
Ziynet Saliبه من هم بگوvideo التركية → الفارسية1التركية → الفارسية
Gökhan Tepeیکم دیگه بمونvideo التركية → الفارسية1
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Mustafa Ceceliاینو یه گوشه ای بنویس التركية → الفارسية1
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Yalınدوای ما عشق بازی هاستvideo التركية → الفارسية1التركية → الفارسية
Tanبه صورت متفاوتی جدا شدیمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادمvideo التركية → الفارسية1التركية → الفارسية
Ebru Gündeşجیک (صدا)video التركية → الفارسية1
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Tarkanاون معاشقه هاvideo التركية → الفارسية1
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیهvideo التركية → الفارسية1التركية → الفارسية
Ebru Gündeşزود فراموش نکنvideo التركية → الفارسية1التركية → الفارسية
Ebru Gündeşبهشتvideo التركية → الفارسية1
thanked 4 times
التركية → الفارسية
thanked 4 times
Ebru Gündeşبریدvideo التركية → الفارسية1
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Ebru Gündeşتا ته عاشقvideo التركية → الفارسية1
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانمvideo التركية → الفارسية1التركية → الفارسية
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیاvideo التركية → الفارسية1
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Ebru Gündeşصدا کنید بیادvideo التركية → الفارسية1
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
Ebru Gündeşخدایمvideo التركية → الفارسية1
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Ebru Gündeşعاشقvideo التركية → الفارسية1
thanked 4 times
التركية → الفارسية
thanked 4 times
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم)video التركية → الفارسية1
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Oğuzhan Koçنا امیدیvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمهvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل)video التركية → الفارسية1
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشقvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Mabel Matizموهای رنگیت التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Emre Aydınشاید بچه امvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Ece Seçkinآدیّوvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Sibel Canعشق جدیدم التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Mustafa Ceceliمی فهمیvideo التركية → الفارسية
thanked 4 times
التركية → الفارسية
thanked 4 times
Yalınبی تو نمیشهvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Hande Ün​salبازی کن بازی کنvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Berdan Mardiniقند فروشvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Serkan Kayaلعنت بشهvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
İrem Dericiآلارم اشتباه التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Emrah Karadumanصداتو ببرvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Simgeخواهم بوسیدvideo التركية → الفارسية
thanked 4 times
التركية → الفارسية
thanked 4 times
Serdar Ortaçیار هواییvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Mabel Matizبه هم پیچیده التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Ece Seçkinتا تهش التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Mustafa Ceceliبا ارزشمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Bengüعصر طلائیvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Emrah Karadumanزیباترین شکستمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمونvideo التركية → الفارسية
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
Serkan Kayaغبار کوه هاvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باشvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Yalınبدون تو من چی باشمvideo التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Emrah Karadumanچاه عمیقمvideo التركية → الفارسية
thanked 7 times
التركية → الفارسية
thanked 7 times
Edisرمانvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Bora Duranبه سمت توvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کردvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Hande Yenerمنو دوست داشته باشvideo التركية → الفارسية1
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبمvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Bahadır Tatlıözتقویمvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Cem Beleviدستاتو باز کنvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمیvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Edisبرای زیباییتvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
İrem Dericiمن تنها ، شما همتونvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Calvin Harrisیک بوسهvideo الإنكليزية → الفارسيةالإنكليزية → الفارسية
Petek Dinçözمتشکرمvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Jonas Blueمادرvideo الإنكليزية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
الإنكليزية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Mabel Matizاگه اونطور راحتهvideo التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Cem Beleviعشق مه آلودvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Ziynet Saliدیوانه و مجنونvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Feride Hilal Akınآیا می دونهvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Ferhat Göçerروا (جایز)video التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشهvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنهvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Ayla Çelikکمد آینه دار التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Demet Akalınآه، عشق احمقvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Edisدروغvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشهvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Berkayبنویسvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Alişanمیدونم برنخواهد گشتvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Cem Beleviنمیتونم عادت کنمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Sibel Canچاهvideo التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Edisشبنم یخ زدهvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Oğuzhan Koçتقدیر الهیvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Demet Akalınبه جانم هم بخورهvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Merve Özbeyخواهد زدvideo التركية → الفارسية
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
İsmail YKمست شدمvideo التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Oğuzhan Koçسر زدهvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Murat Bozهیvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس)video التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنهvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Rafet El Romanدلتنگ شدمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Burayدیگه دوستت ندارمvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Aleyna Tilkiگل تنهاvideo التركية → الفارسيةالتركية → الفارسية
Simgeعشقت بشمvideo التركية → الفارسية1
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
İlyas Yalçıntaşراه شهرvideo التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
التركية → الفارسية
تم شكره 2 مرة
Murat Bozتا دیر نشدهvideo التركية → الفارسية1
thanked 3 times
التركية → الفارسية
thanked 3 times
Sezen Aksuنميتونم برمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Mehmet Erdemجناب حاكمvideo التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
التركية → الفارسية
تم شكره مرة واحدة
Bengüاز احتراممvideo التركية → الفارسية
thanked 10 times
التركية → الفارسية
thanked 10 times
Sezen Aksuمنصرف شدمvideo التركية → الفارسية2
5
1 تصويت, thanked 16 times
التركية → الفارسية
5
1 تصويت, thanked 16 times
Ebru Gündeşسلطان قلبمvideo التركية → الفارسية
thanked 32 times
التركية → الفارسية
thanked 32 times
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتیvideo التركية → الفارسية
thanked 20 times
التركية → الفارسية
thanked 20 times
Tarkanفیروزهvideo التركية → الفارسية4
thanked 13 times
التركية → الفارسية
thanked 13 times
Bengüعادت دهانvideo التركية → الفارسية
thanked 5 times
التركية → الفارسية
thanked 5 times

Pages