Tsoryani Tsover (الترجمة الحرفية)

Advertisements

Tsoryani Tsover

Հովե՜ր կ'ացնին.
Ու ցորյաններս հուշիկ հուշիկ կարթըննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ'անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ'անցնին:
 
Հովե՜ր կ'ացնին.
Ա՛յնքան կ'հորդի, կը կատղի դաշտը հուռթի`
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մեջեն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ'անցնին:
 
Հովե՜ր կ'անցնին.
Ու ցորյանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարվին փողփողուն:
Ըստվերի մեջ, լույսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ'ացնին:
 
Հովե՜ր կ'անցնին.
Քիստերուն տակ կ'ալեծփին եղիներ`
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր:
Կալերեն գյուղ, գյուղեն մինչև աղորին
Ծովե՜ր կ'անցնին:
 
Հովե՜ր կ'անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծփա դաշտը անհուն:
Ծիտը կ'երգե թառած ճյուղի մ'օրորուն`
Մինչ իր տակեն ցորյաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ'անցնին,
Հովե՜ր կ'անցնին:
 
الترجمة الحرفية
Align paragraphs
A A

Tsoryani Tsover

Hover kacnin.
U coryanners houshik houshik kartynnan.
Irenc xorqen ky hosi dogh my ansahman:
Geghadalar koghern i var by'lourin
Cover kancnin:
 
Hover kacnin.
Aynqan khordi, ky katghi dashty hourti
Or piti hon aracogh ouly xeghdi:
Gogin mejen aletatan hovitin
Cover kancnin:
 
Hover kancnin.
Ow coryanin patmowtwannery cypoun
Mert ky patrin, mert ky karvin poghpoghoun:
Y'stveri mej, louyserou mej prpragin
Cover kacnin:
 
Hover kancnin.
Qisteroun tak kalecpin eghiner
Our lousnakn ir saporin katn e hoser:
Kaleren gyowgh, gyowghen minch& aghorin
Cover kancnin:
 
Hover kancnin.
Zy'mrouxtnerov ky cpa dashty anhoun:
City kyerge tarac jyoughi mororoun`
Minch ir taken coryannerow molegin
Cover kancnin,
Hover kancnin:
 
تم نشره بواسطة H3003H3003 في السبت, 30/04/2016 - 08:31
See also
التعليقات