Ush e (الترجمة الحرفية)

Advertisements
الترجمة الحرفية
A A

Ush e

Du asum eir' t’ye yes k’yez pes yem
Vow asum eir t’ye yes urishn yem
(Bayts’) hima gites' el k’yez het ch’yem
Vow gites,vor yes urishinn yem
P’vordzum yes du yet berel indz
P’vordzum yes norits’ gerel indz
zhamanakn ir gortsn arel e
zhamanakn ir khosk’n asel e
 
Chorus-2x
Ush e, Ush e,
Mer siro hamar arden ush e,
Ush e,
Mer sern arden mi lav hush e:
(ayn indz hamar mi lav hush e)
 
Du asum eir' t’ye orerits’ mi or
Orerits’ mi or du kgas indz mot
Kgas indz mot u kases du indz
“Meghavor yem. yes derr sirum yem k’yez”
P’vordzum yes du yet berel indz
P’vordzum yes norits’ gerel indz
zhamanakn ir gortsn arel e
zhamanakn ir khosk’n asel e
 
Chorus-2x
 
Gitem hima du menak yes
Na el t’voghel e,herrats’yel e k’yezanits’
Du hima menak yes,
Voroshel yes u hishel yes indz eli.
 
تم نشره بواسطة kelljnscutiepiekelljnscutiepie في الثلاثاء, 09/12/2014 - 18:18
Astghik Safaryan: Top 3
See also
التعليقات