• Various Artists

    ກູບໍ່ຢ້ານ

    2 ترجمتان

يشارك
Font Size
اللاوية

كلماتກູບໍ່ຢ້ານ

ຄອມມິວນິດລັດທິມະຫາອຸບາດ
ຄົນພັກລັດໂຈນປຸ້ນຊາດ ໂຈນ 500 ປຸ້ນແຜ່ນດິນ
40 ກວ່າປີແລ້ວ ຂີ້ຂ້າແກວມັນໂກງກິນ
ລາວທັ້ງຊາດທັ້ງແຜ່ນດິນ ຢ່າເອົາມັນໄວ້ຮົກລູກຕາ
 
ເຂື່ອນມັນແຕກ ຄືບັ້ງຕົວພັກລັດແຕກ
ຄົນພັກລັດຫມາບໍ່ແດກ ເຂື່ອນມັນແຕກຍັງແຫກຕາ
ບອກຄົນຕາຍບໍ່ເຖິງຣ້ອຍ
ໂຈນ 500 ມັນມຸສາ ເງິນຂ້າວຂອງເຂົາຊ່ວຍມາ
ພວກຊາດຫມາແບ່ງກັນກິນ ຖຸ້ຍ!
 
ເຖິງເວລາພວກເຮົາແລ້ວເດີ້ພີ່ນ້ອງ
ລາວໃນ-ນອກໃຫ້ປອງດອງ ໃຫ້ມັນໂກງຂໍໂຈນທະມິນ
ຂືນເອົາພວກມັນໄວ້ ມັນກໍຮົກຫນັກແຜ່ນດິນ
ຈົງລຸກຂຶ້ນໃຜໄດ້ຍິນ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນສູ້ຢ່າຢ້ານມັນ
 
ກູປະກາດ ກູປະກາດບໍ່ຢ້ານມຶງ
ໃຫ້ລາວສູ້ ລາວໃຈເຖິງ ທັ້ງພ້ອມໄດ້ຈັບມືກັນ
ໃຫ້ເປັນເໝືອນໄມ້ຄຳທວາຍ ທວາຍຄຳໄມ້ສາຍສຳພັນ
ລາວນອກ-ໃນຈັບມືກັນ ຂັບໄລ່ມັນໂຈນທະມິນ!
 
ເຖິງເວລາພວກເຮົາແລ້ວເດີ້ພີ່ນ້ອງ
ລາວໃນ-ນອກໃຫ້ປອງດອງ ໃຫ້ມັນໂກງຂໍໂຈນທະມິນ
ຂືນເອົາພວກມັນໄວ້ ມັນກໍຮົກຫນັກແຜ່ນດິນ
ໃຜຮູ້ແລ້ວ ໃຜໄດ້ຍິນ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນສູ້ຢ່າຢ້ານມັນ
 
ກູປະກາດ ກູປະກາດບໍ່ຢ້ານມຶງ
ໃຫ້ລາວສູ້ ລາວໃຈເຖິງ ທັ້ງພ້ອມໄດ້ຈັບມືກັນ
ໃຫ້ເປັນເໝືອນໄມ້ຄຳທວາຍ ທວາຍຄຳໄມ້ສາຍສຳພັນ
ລາວນອກ-ໃນຈັບມືກັນ ໂຄ່ນລົ້ມມັນພວກໂກງກິນ!
 

 

ترجمة اسم الأغنية
التعليقات