Vyhozhu odin ya na dorogu (Выхожу один я на дорогу) (إلى التونجية ترجم)

Advertisements

Vyhozhu odin ya na dorogu (Выхожу один я на дорогу)

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит.
 
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?
 
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
 
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
 
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.
1841
 
ЛЕРМОНТОВ
Михаил Юрьевич 
(1814 - 1841)
 
تم نشره بواسطة panaceapanacea في الأثنين, 11/04/2011 - 11:16
تم تعديله آخر مرة بواسطة azucarinhoazucarinho في السبت, 16/03/2019 - 08:45

A'eva Au Ki Tu'a He Hāla

A'eva au ki tu'a he hāla
'I he hāhau 'i he hālamakamaka ni
Mate e pō. Fanongo 'e he fonualala ki he 'Otua
Pea alealea 'e he ngaahi fetu'u 'akinautolu kita
'I hevani ia 'oku fu'u fiemaalie mo faka'ofo!
Ko e fonua 'a Maamani ia 'oku ne mohe 'i ha halani moana
Ka ko e ha 'oku ou ongo'i fu'u mamahi mei he 'o'ofaki'i 'ofo ni?
Keu tali maa ha me'a? Ku fakatomala au ki ha me'a?
'Ikai, 'ikai tali au mei ha me'a 'i he mo'ui
Pea 'ikai fakatomala au ki ha me'a mei he'eku kuo hili
Ku vakai pe au 'a e melino mo e tau'ataaina!
Ku holi ke ngalo ke manatu'i ia kātoa 'o 'ai maamalie pe 'o mohe!
Ka 'oua mohe 'i he momoko 'o e fa'itoka...
Ku anga au ke mohe 'o ta'engata
He 'i loto he fatafata, 'oku 'i ai 'a e mālohi 'o e mo'ui
'A ia ke manava, hiki longolongo 'e he fatafata
Ka 'i he po'uli hono kotoa, mo e 'aho hono kotoa, 'o tauhi 'ofa ia ki he telinga
Ha le'o melie kuo ne hiva kia au 'i he 'ofa
'Ia au, lanu mata ta'engata
Ha 'akau oke kuo ne mamata 'o fanafana.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
تم نشره بواسطة SilentRebel83SilentRebel83 في الأحد, 13/11/2016 - 02:12
Added in reply to request by tanyas2882tanyas2882
تعليقات الكاتب:

based from the English translation by blazer.
Requested by tanyas2882. Thank you and enjoy.

ترجمات أخرى للأغنية "Vyhozhu odin ya na ..."
التونجية SilentRebel83
See also
التعليقات