When a Man Loves a Woman (إلى الفارسية ترجم)

Advertisements
إلى الفارسية ترجم
A A

وقتی مردی زنی رو دوست داره

وقتی مردی زنی رو دوست داره
همه حواسش پیش ونه
همه دنیا را میفروشه
به چیز با ارزشی که پیدا کرده
اگر اون زن بد باشه نمیتونه بدی ها شو ببینه
باور میکنه که اون زن سراسر خوبیه
پشت میکنه به همه دوستانش
اگه دیوونه اش باشه
 
وقتی مردی زنی رو دوست داره
هیچی ازش دریغ نمیکنه
سعی میکنه ادامه بده بخاطر چیزی که میخواد
از همه راحتی ها میگذاره
و بیرون زیر بارون میخوابه
اگه اون [زن] بگه که
باید این کارو بکنه
 
وقتی مردی زنی رو دوست داره
هر چیزی که دارم تقدیمت میکنم
ادامه میدم [دست نمیکشم]
از عشق بر ارزشت
عزیزم لطفآ با من بد تا نکن
 
وقتی مردی زنی رو دوست داره
در عمق روح اون مرد
زن میتونه بدبختش کنه
اگه زن بخواد باهاش بازی کنه
و اون مرد آخرین نفری خواهد بود که این را خواهد فهمید
چشمان عاشق کور هستند
 
بله, وقتی که مردی زنی رو دوست داره
میدونم دقیقا چه احساسی داره
عزیزم .... عزیزم ... عزیزم ... بخاطر اینکه
من یک مردم
وقتی که مردی زنی رو دوست داره
 
تم نشره بواسطة dl660k1dl660k1 في الأحد, 21/09/2014 - 06:19
الإنكليزيةالإنكليزية

When a Man Loves a Woman

التعليقات