Where Did You Sleep Last Night? (إلى الفتنامية ترجم)

الإعلانات
إلى الفتنامية ترجمالفتنامية
A A

Đêm Qua Em Đã Ngủ Ở Đâu

Cô gái của anh, cô gái của anh, đừng nói dối anh
Nói với anh, đêm qua em đã ngủ ở đâu vậy
 
Trong rừng thông, trong rừng thông
Nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến
Em sẽ run rẩy cả đêm
 
Cô gái của anh, cô gái của anh, em sẽ đi đâu thế
Em đang đi đến nơi gió lạnh lồng lộng thổi
 
Trong rừng thông, trong rừng thông
Nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến
Em sẽ run rẩy cả đêm
 
Chồng của cô ấy, vốn là một người đàn ông chăm chỉ
Chỉ khoảng một dặm cách xa đây
Đầu của ông ấy được tìm thấy dưới bánh xe đầu máy
Nhưng thân thể thì không bao giờ được tìm ra
 
Cô gái của anh, cô gái của anh, đừng nói dối anh
Nói với anh đêm qua em đã ngủ ở đâu vậy
 
Trong rừng thông, trong rừng thông
Nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến
Em sẽ run rẩy cả đêm
 
Cô gái của anh, cô gái của anh, em sẽ đi đâu thế
Em đang đi đến nơi gió lạnh lồng lộng thổi
 
Trong rừng thông, trong rừng thông
Nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến
Em sẽ run rẩy cả đêm
 
Cô gái của anh, cô gái của anh, đừng nói dối anh
Nói với anh đêm qua em đã ngủ ở đâu vậy
 
Trong rừng thông, trong rừng thông
Nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến
Em sẽ run rẩy cả đêm
 
Cô gái của anh, cô gái của anh, em sẽ đi đâu thế
Em đang đi đến nơi gió lạnh lồng lộng thổi
 
Trong rừng thông, trong rừng thông
Nơi mặt trời không bao giờ chiếu đến
Em sẽ run rẩy cả đêm
 
تم نشره بواسطة NắngNắng في الثلاثاء, 22/12/2015 - 03:07
تعليقات الكاتب:

Một bài dân ca của Mỹ từ năm 1870. Ai siêng lục wiki đọc đi hay lắm.

الإنكليزيةالإنكليزية

Where Did You Sleep Last Night?

التعليقات