الإعلانات

Wieża radości, wieża samotności (إلى الأيطالية ترجم)

إلى الأيطالية ترجمالأيطالية
A A

Torre di gioia, torre di solitudine

Abito in una torre alta circondata dal fossato,
ho un ombrello che mi protegge dalla notte.
Respiro profondamente, metto i piedistalli.
Domani sarò grande, oggi sono piccolo.
 
Metto il mondo sotto sopra,
al contrario e viceversa gioco con le parole,
nel bianco e nero disegno delle macchie.
Domani sarò grande, oggi sono piccolo.
 
Abito in una torre alta, essa mi difenderà.
Non combatto più con nessuno, non combatto più per niente.
Bruciano al rogo i miei ideali.
Domani sarò grande, oggi sono piccolo.
 
Metto il mondo sotto sopra,
al contrario e viceversa gioco con le parole,
nel bianco e nero disegno delle macchie.
Domani sarò grande, oggi sono piccolo.
 
شكراً!
تم نشره بواسطة polishknight500polishknight500 في الأربعاء, 16/06/2021 - 21:14
البولندية
البولندية
البولندية

Wieża radości, wieża samotności

ترجمة اسم الأغنية
الأيطالية polishknight500
Idioms from "Wieża radości, wieża..."
التعليقات
Read about music throughout history