الإعلانات

Won't Look Back (إلى الأيطالية ترجم)

إلى الأيطالية ترجمالأيطالية
A A

Non Guardare Indietro

[Hook]
L'amore era vicino a te
Il tuo amore mi ha resa più forte
Non importa quello che stiamo passando
Non voglio guardare indietro non guardare indietro
Non voglio guardare indietro non guardare indietro
 
[Verse 1]
Tu mi hai fatto venire la voglia di vivere per sempre
Tu sei il mio rimedio da ieri
Ora la mia battaglia sembra così lontana
E la vita non sarà mai la stessa
 
[Pre-Hook]
Vivila, Vivila, Vivila
La vita non è una festa, Se tu non balli al mio fianco
Vivila, Vivila, Vivila
La vita non è una festa, Se tu non balli al mio fianco
 
[Hook]
 
[Verse 2]
Vorrei che l'amore sia sempre così facile
Ma ogni volta ti butta giù
Ma io so che posso contare su di te
Per rimanere con la musica alta
 
[Pre-Hook]
 
[Hook]
 
شكراً!
تم نشره بواسطة emoboyaloneemoboyalone في الخميس, 21/04/2016 - 11:44
الإنكليزية
الإنكليزية
الإنكليزية

Won't Look Back

التعليقات
Read about music throughout history