Yarım (إلى الفارسية ترجم)

الإعلانات
إلى الفارسية ترجمالفارسية
A A

نا تمام

ازل من زمان حال دیگران
اجل من هم از تنهایی
از ابتدا تا انتها نه ، انگاری زندگی کردم از انتها تا ابتدا
از فردا فرار کردم
 
هر دارو کمی زهر ، هر زهر کمی مرگ
و در نهایت من امروز مُردم
 
مانند همه در انتها نه
در ابتدا وقتی کوچک بودم
فقط مانند اولین عشق نیست
انگاری آن مُهر در زیر تنم است
 
هر دارو کمی زهر ، هر زهر کمی مرگ
و در نهایت من امروز مُردم
 
من دقیقا به این دلیل نا تمام مانده ام ، نا تمام
من دقیقا به این دلیل نا تمام مانده ام ، نا تمام
همیشه نا تمام
 
در داستان های خُرد و شکسته
در جمله های بدون نقطه
به تعویق افتاده ، زندگی نشده
در خیال های نقش بسته نشده
 
تم نشره بواسطة mahfmahf في الجمعة, 20/12/2013 - 00:56
التركيةالتركية

Yarım

ترجمات أخرى للأغنية "Yarım"
الفارسية mahf
Şebnem Ferah: Top 3
التعليقات