الإعلانات

Երանի (Yerani) (إلى الإنكليزية ترجم)

Երանի

Ես անմիտ, միամիտ խոսքերով
քեզ ինձանից վանեցի,
Ու հիմա, 
Ու հիմա սիրտը իմ զղջում է,
հառաչում է, քեզ կանչում է.
 
Ասացիր՝ հեռացի, գնացի որ էլ 
չգամ, քո կյանքում էլ չկամ,
Բայց գիտեմ, որ քո խիղճը ինձ 
դեռ պահանջում է, քեզ տանջում է,
Հաստատ..
Բաժանման պատճառը սերն էր իմ հպարտ,
Թողեցի ես իմ սերը անավարտ.
 
Երանի քեզ մոտ գայի, գայի,
Երանի չուշանայի, 
Երանի քեզ սեր տայի, տայի,
Որ անսեր չմնայի.
 
Երանի ես քեզ խոստանայի,
Որ քոնը կլինեմ հավետ,
Աչքերիս հիմա նայիր նայիր,
Դէ մի բառ խոսիր ինձ հետ.
 
Ես անմիտ, միամիտ խոսքերով
քեզ ինձանից վանեցի,
Ու հիմա, 
Ախ հիմա սիրտը իմ զղջում է,
հառաչում է, քեզ կանչում է
 
Պետք է քեզ դեռ ներել սովորել ու հասկանալ,
Որ անթերի մարդ չկա,
Հետ արի, թե քո խիղճը ինձ դեռ պահանջում 
է, քեզ տանջում է,
Հաստատ, բաժանման պատճառը սերն էր 
մեր հպարտ,
Թողեցինք մենք մեր սերը անավարտ.
 
Երանի քեզ մոտ գայի, գայի,
Երանի չուշանայի, 
Երանի քեզ սեր տայի, տայի,
Որ անսեր չմնայի.
 
Երանի ես քեզ խոստանայի,
Որ քոնը կլինեմ հավետ,
Աչքերիս հիմա նայիր նայիր,
Դէ մի բառ խոսիր ինձ հետ.
 
Երանի քեզ մոտ գայի, գայի,
Ախ չուշանայի, 
Երանի քեզ սեր տայի, տայի,
Որ անսեր չմնայի.
 
Երանի ես քեզ խոստանայի,
Որ քոնը կլինեմ հավետ,
Աչքերիս հիմա նայիր նայիր,
Դէ մի բառ խոսիր ինձ հետ
 
تم نشره بواسطة Zarina01Zarina01 في الأثنين, 18/11/2019 - 02:48
إلى الإنكليزية ترجمالإنكليزية
Align paragraphs

If Only

With stupid, mindless statements
I drove you away from me
And now,
And now my heart regrets,
It sighs, it calls for you.
 
You said "get away,"
I left so I wouldn't come anymore, I'm no longer in your life,
But I know, that your conscience still begs for me,
It hurts you,
For sure...
The reason for the breakup was my proud love,
I left my love incomplete.
 
If only I came, I came close to you,
If only I weren't late,
If only I gave you, gave you love,
So I wouldn't remain loveless.
 
If only I promised to you,
That I'd remain yours forever,
Now look, look at my eyes,
Speak a word with me.
 
With stupid, mindless statements
I drove you away from me
And now,
And now my heart regrets,
It sighs, it calls for you.
 
You still need to learn to forgive and to understand,
That there is no complete person,
Come back, if your conscience still begs for me, hurts you,
For sure,
The reason for the breakup was my proud love,
We left our love incomplete.
 
If only I came, I came close to you,
If only I weren't late,
If only I gave you, gave you love,
So I wouldn't remain loveless.
 
If only I promised to you,
That I'd remain yours forever,
Now look, look at my eyes,
Speak a word with me.
 
If only I came, I came close to you,
If only I weren't late,
If only I gave you, gave you love,
So I wouldn't remain loveless.
 
If only I promised to you,
That I'd remain yours forever,
Now look, look at my eyes,
Speak a word with me.
 
شكراً!
تم شكره مرة واحدة
تم نشره بواسطة vanajanvanajan في الأحد, 25/07/2021 - 06:19
Added in reply to request by Zarina01Zarina01
التعليقات
Read about music throughout history