Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     قف مع أوكرانيا!
يشارك
حجم الخط
كلمات أصلية

كلماتלצאת מדכאון

אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון ?
 
המשפחה, החברים אולי לצאת לבילויים
שיחות עמוקות שיחות של הנפש בלילה
להתמודד עם שינויים ההרגלים הישנים
הנשמה במלחמה עם הקארמה
 
עוד יבואו ימים טובים אני מבטיח
עוד יבואו ימים טובים
 
גם בשעות החשוכות של הלילה
תמיד יהיה כוכב קטן שיאיר לך
את עצמך את הדרך הביתה
תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה
מיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליה
מחפש רחוק את מה שנמצא לך
מתחת לאף כל מכשול זה מדליה
קם ונופל אבל בדרך שלך
 
להתמודד עם הפחדים
לקפוץ למים עמוקים
לשחות עד הסוף
להגיע לחוף
עד הלילה
להאזין גם לשירים
כי זמרים הם הרופאים
הכי טובים שיש למדע להציע
 
עוד יבואו ימים טובים אני מבטיח
עוד יבואו ימים טובים
 

 

التعليقات