الإعلانات

Yo, mayn libe tokhter! (إلى الإنكليزية ترجم)

يديشية
يديشية
A A

Yo, mayn libe tokhter!

Mame, meg ikh geyn shpatsirn?
-Yo, mayn libe tokhter!
-Mame, meg ikh romantsirn?
-Yo, mayn libe tokhter!
Amol zogt er mir, Mame, mayne
Er iz in mir a farkokhter,
Mame, vos zol zayn mayn entfer?
-Yo, mayn libe tokhter! (2x)
 
-Mame, kh’lib a sheynem yingl!
-Yo, mayn libe tokhter!
-Me vet mir gebm kleyn shulringl!
-Yo, mayn libe tokhter!
-Er iz sheyn un oykh, zeyer a kluger,
ikh balib mayn tayere shviger!
Mame, vos zol zayn mayn entfer?
-Yo, mayn libe tokhter!
 
Er zogt, daz er iz farlibt in mir,
un ikh hob im lib gor on a shir,
oy, Mamenyu, gib an entfer mir…
-Mazl Tov dir, tayere tokhter!
 
Mame, Mamenyu mayne,
Fir tsu der khupe di tokhter dayne!
La-la-la-la-la.
Mazl Tov dir, Mame!
-Mazl Tov dir, tokhter!
Mazl Tov dir, Mame!
 
تم نشره بواسطة Natur ProvenceNatur Provence في الأثنين, 18/11/2019 - 16:12
إلى الإنكليزية ترجمالإنكليزية
Align paragraphs

Yes, my darling daughter

Mother, may I go out dancing?
-Yes, my darling Daughter
Mother, may I try romancing?
.Yes, my darling Daughter
If he tells me, Mother mine,
That he is crazy about me?
Mother, what should be my answer?
-Yes, my darling Daughter!
 
Mother, I love a beautiful young boy
-Yes, my darling daughter
He will give me a little ring!
-Yes, my darling Daughter!
-He is good-looking and very sage, I love my darling mother in law!
Mother, what should be my answer?
-Yes, my darling Daughter!
 
He says that he’s in love with me
And I love him endlessly,
Well – Mama dear – answer me....
-Congratulations to you, darling Daughter!
 
Mama, dearest Mama of mine,
I’m walking my Daughter to the wedding canopy
la-la-la-la
Congratulations to you Mama!
-Congratulations to you Daughter!
Congratulations to you Mama!
 
شكراً!

Translations made by Natur Provence are protected by copyrights. Commercial use only with my written permission, private use free if the author is mentioned.

تم نشره بواسطة Natur ProvenceNatur Provence في الأثنين, 18/11/2019 - 17:34
تم تعديله آخر مرة بواسطة Natur ProvenceNatur Provence في الأثنين, 17/05/2021 - 07:22
التعليقات
Charlotte TCharlotte T    الأحد, 16/05/2021 - 23:32

ikh balib mayn tayere shviger - And I love my darling mother in law

Read about music throughout history