In Your Arms (إلى العبرية ترجم)

الإعلانات
إلى العبرية ترجمالعبرية
A A

בזרועותייך

[בית 1: פתיחה ניקו סרבה]
אני מרגיש כמו סופרמן
הם עוד יזכרו אותי
אני חושב שאני יודע שאני יכול
מי אמר שקשה להגיע
מי יעצור אותי בדרך להצלחה
לא יודע
 
[מעבר]
 
[בית 2: ניקו סרבה]
הם ניסו לשבור אותי
אך אני עוד על רגליי
העיר הזו מלאת חיים
אז מדוע קשה לנשום
הו, מדוע אלוהים יצר את העולם כה לא הוגן
לא יודע
 
[קטע חוזר: ניקו סרבה ווינז]
לפעמים אני מרגיש שאני לא יכול לרוץ, לא יכול לזחול
ולפעמים אני מרגיש כאילו אני שום כלום
החיים הם מסע בו מועדים ונופלים
אך אני בסדר כשאני שוכב בזרועותייך
או או או או או
או או או או או
כשאני שוכב בזרועותייך
או או או או או
או או או או או
כשאני שוכב בזרועותייך
 
[בית 3: וינז]
מרגיש שאני רוצה לחזור לאחור
לפעמים קשה לחלום
החיים שבחרתי כבר עברו
הם ממשיכים בלעדיי
מי לא רוצה מכונה שתוכל להחזירו בזמן
לא יודע
 
[מעבר]
 
[בית 4: וינז]
זמני חלף מהר מדי
לא נותר איש מלבדי
יש לי עבודה מתשע עד חמש
והיא גוברת עליי
אלו הם החיים שאחיה עד הסוף
אך אני בסדר
 
[קטע חוזר: ניקו סרבה ווינז]
כשאני שוכב בזרועותייך
(x3) או או או או או
כשאני שוכב בזרועותייך
(x3) או או או או או
כשאני שוכב בזרועותייך
לפעמים אני מרגיש שאני לא יכול לרוץ, לא יכול לזחול
ולפעמים אני מרגיש כאילו אני שום כלום
החיים הם מסע בו מועדים ונופלים
אך אני בסדר כשאני שוכב בזרועותייך
(x3) או או או או או
כשאני שוכב בזרועותייך
(x3) או או או או או
 
[קטע סיום]
 
تم نشره بواسطة Thomas222Thomas222 في السبت, 09/12/2017 - 22:16
Added in reply to request by liran5562liran5562
الإنكليزيةالإنكليزية

In Your Arms

التعليقات