Ziua Domnului sosește (إلى الإنكليزية ترجم)

الإعلانات
الرومانية

Ziua Domnului sosește

1. Ziua Domnului sosește, Sionul se pregătește
/:Cu haine de mireasă, cu ulei în candelă,
Să-ntâmpine pe Mire, când vine: /
 
2. O, ce clipă fericită când Mireasa-i pregătită,
/:În toată podoaba sa, ca să înceapă nunta
Cu Mirele-Împărat adorat: /
 
3. Doamne, de când e lumea, n-a fost nuntă ca a Ta
/:În sunet de trâmbiță vom pluti în glorie,
Pe aripi de nori, albiţi în veșnicie: /
 
4. La această nuntă mare, bucurii nepieritoare
/:Oștile cerurilor toate vor cânta în cor,
Iar Mireasa-şi va cânta cântarea sa: /
 
5. Cântare deosebită - cum n-a mai fost auzită
/:Cântare de salvare, de bucurie mare,
Ce nici îngerii n-o știu să o cânte: /
 
6. Sunetul cântărilor umple nunta nunților
/:Ca sunet de ape multe, se-aud corurile sfinte
Ce-L măresc pe Împărat, ne-ncetat: /
 
تم نشره بواسطة ruscornelicaruscornelica في الثلاثاء, 22/10/2019 - 19:14
تعليقات الناشر:

how sweet sound the old hymns of faith...

إلى الإنكليزية ترجمالإنكليزية
Align paragraphs
A A

The day of the Lord is coming

1. The day of the Lord is coming, Zion is preparing
/:With wedding clothes, with candle oil,
To welcome the Groom, when He comes: /
 
2. Oh, what a happy moment when the Bride is ready,
/: In all her adornment to start the wedding
With the adored Groom-Emperor: /
 
3. Lord, since the beginning of time, it has not been a wedding like Yours
/:In the sound of trumpet, we shall float in glory,
On the wings of clouds, whitening in eternity: /
 
4. At this great wedding, there're immortal joys
/:The hosts of heaven will all sing in the choir,
And the bride will sing her song: /
 
5. Great song - as never heard before
/:Salvation song, of great joy,
What even the angels did not know how to sing it: /
 
6. The sound of the songs fills the wedding of the weddings
/:Like the sound of many waters, are heard the holy chorus
Those who praise the Emperor, unceasingly: /
 
تم نشره بواسطة ruscornelicaruscornelica في الثلاثاء, 22/10/2019 - 19:16
تم تعديله آخر مرة بواسطة ruscornelicaruscornelica في الخميس, 31/10/2019 - 18:02
ترجمات أخرى للأغنية "Ziua Domnului ..."
الإنكليزية ruscornelica
التعليقات