À travers tes yeux (превод на Персийски)

Advertisements

از چشمهای تو

هرچقدر زمان میگذره
هرگز فراموش نمیکنم
خاطراتی رو که در من حک شده
 
شب بیداریهام، بی‌خوابیهام
رویاهایی که با صوت صدای تو ساختم
 
موانعی رو که باید درعین جوانی پشت سر میذاشتم
باید میرفتم دنبال فرصتها
با قدرتی که تو به من دادی تونستم
،، به تنهایی آینده‌ام رو بسازم، با وجوداین سکوت
 
من از چشمای تو می‌بینم،
هر روز درحالیکه خودم رو در بغل تو می‌فشارم
چقدر آسمونها رو سرزنش کردم
بخاطر این سیاهی که منو احاطه کرده
...
بخاطر توست که من تلاش میکنم
 
هرچقدر زمان بگذره، فراموش نخواهم کرد
عشقی که لحظه لحظه من رو ساخت
ببخش منو که نگفتم
کلماتی رو که دلت رو شاد کنه
موانعی رو که باید در جوانی پشت سر میذاشتم
باید میرفتم دنبال فرصتها
با قدرتی که تو به من دادی
تونستم آینده ام رو بسازم
با وجود این سکوت
 
Пуснато от Hadi_irHadi_ir в Срд, 18/01/2017 - 17:06
ФренскиФренски

À travers tes yeux

See also
Коментари