Älska din nästa (превод на Английски)

Advertisements
Шведски

Älska din nästa

Av längtan är jag plågad om natten
I huvet hörs en sargad röst
Mina tankar är ett oändligt tidvatten
Som sköljer över ifrån nordöst!
 
I dess likgiltiga gestalt finner jag mitt tomrum
Jag skall dränka din kropp i bensin och sedan le när du dör, ditt avskum
Dekadensens ljuva doft driver mig hänsynslöst, till detta förbannade dårskap
Men det var trots allt du som lade grund och förpassa detta besannade djävulskap
 
Jag dväljs av lyckans drogande känslor
Jag har funnit någonting
Trots ett liv just bakom lås och galler
Så känner jag nu ingenting
 
Пуснато от alltid_aldrigalltid_aldrig в Нед, 19/02/2017 - 13:00
превод на Английски
Подравни параграфите
A A

Love your neighbour

Of longing, I am tormented by night
In your head, you hear a wounded voice
My mind is an endless tide
Which passes over from the northeast!
 
In its indifferent character, I find my vacuum
I will drench your body in gasoline and then smile when you die, you scum
Decadence sweet scent is driving me reckless, this cursed folly
But it was after all, you who laid the foundation and consign this came true devilry
 
I dwell of fortune drew sensation
I have found something
Despite a life right behind locks and bars
So now I feel nothing
 
Пуснато от alltid_aldrigalltid_aldrig в Нед, 19/02/2017 - 13:02
See also
Коментари