Русия води позорна война срещу Украйна.     Бъдете с Украйна!
  • Olle Adolphson

    Österlenvisan → превод на английски

Споделяне
Размер на шрифта
Оригинален текст
Размяна на местата на текста и превода

Österlenvisan

Ge mig en dag av vindar och sol
vid stränder ljusa och klara
där tystnaden går i kullarnas gräs.
Vid havet, vid Österlens dalar.
 
Ge mig en natt då tiden står still
då trast och näktergal talar
då nöd och då lust, då kärlek blir till.
I lundar, i Österlens dalar.
 
Ge mig den stund, ja, ge mig den tid
då hundra lärkor och svalor
flyger min själ till himmelens frid.
På hedar, vid Österlens dalar.
 
Превод

The song of Österlen

Give me a day of winds and sun
by beaches both bright and clear
where the silence flows through the grass of the hills.
By the sea, by the valley of Österlen.
 
Give me a night where the time has stopped
where thrush and nightingale speaks
where in sickness and in health, when love turns to be.
in groves, in the valleys of Österlen.
 
Give me that moment, yes, give me that time
when one-hundred larks and swallows
flyes my soul to the heavenly peace.
on moors, by the valleys of Österlen.
 
Olle Adolphson: 3-те най-преглеждани
Коментари