• Arkady Mandjiev

    Цаһан цасн

    транслитерация

Споделяне
Font Size
калмикски
Оригинален текст

Цаһан цасн

Хар һазрт - бүрңнәд
Цаһан цасн кииснә
Харҗахар эклсн болҗаһад
Цааһасн улм бадһлна
 
(давтвр)
Орчлңг кевтән цаһав
Ор-боднь уурв
Цаһан, цаһан, цаһан цасн
Хальмгт үвл эклҗәнә
 
Өрүн экләд - һарла
Өдрин дуусн орла
Седкл мет цаһан
Сенр-гүүнә чигән
 
(давтвр)
 
транслитерация
Превод

Țahan țasn

Xar hazrt-bürñnəd
Țahan țasn kiisnə
Xarcaxar eklsn bolcahad
Țaahasn ulm badhlna
 
(davtvr)
Orçlñg kevtən țahav
Or-bodn uurv
Țahan, țahan, țahan țasn
Xalmgt üvl eklcənə
 
Örün ekləd-harla
Ödrin duusn orla
Sedkl met țahan
Senr-güünə çigən
 
(davtvr)
 
Преводи на „Цаһан цасн (Țahan ...“
транслитерация
Коментари