Време е (Vreme e) (превод на английски)

Реклама

Време е (Vreme e)

1.Емир:
В тебе намерих моето щастие
само ти си ми в главата,
тя не е за мен жената.
Къща без обич, мила, защо ми е?
Бих живял и във гаража,
но за тебе ще и кажа.
 
Припев:
Жена ми пак заради тебе цяла вечер пие.
Жена ми моите обувки бърза да ги скрие от мене.
Сигурно предчувства, че ще я напусна...
Време е, време е да се сбогувам с нея.
Време е, време е с тебе да заживея.
 
2.Бони:
Гледам я тази във огледалото-
срината и недоспала,
има вид на полудяла.
Друг, вместо тебе, има й тялото -
тя не иска, той не пита,
сляп от ревност й връхлита.
 
Припев:
Мъжа ми пак заради тебе цяла вечер пие
мъжа ми за да не излизам ключовете крие от мене.
Може би усеща ,че ще го напусна..
Време е,време е да се сбогувам с него
време е ,време е с тебе да заживея.
 
Емир:
Без теб полудявам, без теб нищо нямам.
 
Бони:
Без теб мило мое повече не мога,не мога ,не мога.
 
Припев:
Мъжа ми пак заради тебе цяла вечер пие
мъжа ми за да не излизам ключовете крие от мене.
Може би усеща ,че ще го напусна..
 
Емир:
Време е, време е да се сбогувам с нея.
 
Бони:
Време е, време е с тебе да заживея.
 
Публикувано от Emre AhmedEmre Ahmed в нед., 16/06/2019 - 09:09
превод на английскианглийски
Подравни параграфите
A A

It's time

1. Emir
I found my happiness in you
you are the only one on my mind
she's not the woman for me.
Why do I need a house without love,dear?
I would live in the garage
but I'll tell her about you.
 
Chorus:
My wife has been drinking all night because of you.
My wife rushes to hide my shoes from me.
She must feel that I am going to leave her...
It's time, it's time to say goodbye to her.
It's time, it's time to start living with you.
 
2. Boni
I am looking at the one in the mirror
beaten and sleepy
she looks like a mad woman.
Another one has her body instead of you-
she doesn't want it, he doesn't ask,
he pounces on her blinded by jealousy.
 
Chorus:
My husband has been drinking all night
my husnand hides my keys so that I don't go out.
He must feel that I'm going to leave him.
It's time, it's time to say goodbye to him
It's time, it's time to start living with you.
 
Emir:
I go crazy without you, I have nothing without you.
 
Boni:
I can't live without you anymore, I can't, I can't.
 
Chorus:
My husband has been drinking all night
my husnand hides my keys so that I don't go out.
He must feel that I'm going to leave him.
It's time, it's time to say goodbye to him
It's time, it's time to start living with you.
 
Emir:
It's time, it's time to say goodbye to her.
 
Boni:
It's time, it's time to start living with you.
 
Публикувано от nowondernowonder в пет., 30/08/2019 - 11:22
Добавено в отговор на заявка, направена от Emre AhmedEmre Ahmed
Още преводи на „Време е (Vreme e)“
английски nowonder
Коментари