Въпроси (Vǎprosi) (Транслитерация)

Advertisements

Въпроси (Vǎprosi)

Гонят се слепите улици.
Здрачът сънно бял
приспа ги във нощта.
Връщат се смаяни люляци
в моя нощен свят лъжовен,
свят-съдба.
 
Чакам падащи звезди
пак да им простиш.
Питам аз през дъх:
„Къде ли си ти?“
 
Бързаме и се препъваме.
Не разбираме, че всеки
миг е нов.
Раждаме и обичаме,
но изтича всичко
и всеки живот е нов.
 
Чакам падащи звезди
пак да им простиш.
Питам аз през дъх:
„Къде ли си ти?“
 
Припев:
Къде,
къде,
къде ли си ти,
мой живот-игра?
Къде?
В една звезда…
Аз питам през дъх:
„Какво ли си ти, съдба?“
 
Гонят се слепите улици.
Здрачът сънно бял
приспа ги във нощта.
Връщат се смаяни люляци
в моя нощен свят лъжовен,
свят-съдба.
 
Чакам падащи звезди
пак да им простиш.
Питам аз през дъх
къде ли си ти?
 
Къде…
 
Припев: (×2)
Къде,
къде,
къде ли си ти,
мой живот-игра?
Къде?
В една звезда…
Аз питам през дъх:
„Какво ли си ти, съдба?“
 
Пуснато от OndagordantoOndagordanto в Срд, 14/12/2016 - 10:10
Последно редактирано от OndagordantoOndagordanto на Нед, 16/12/2018 - 10:18
Коментари на автора:

Текст: Живка Шопова
Музика и аранжимент: Константин Цеков

Транслитерация
Подравни параграфите
A A

Vǎprosi

Gonjat se slepite ulici.
Zdračǎt sǎnno bjal
prispa gi vǎv noštta.
Vrǎštat se smajani ljuljaci
v moja nošten svjat lǎžoven,
svjat-sǎdba.
 
Čakam padašti zvezdi
pak da im prostiš.
Pitam az prez dǎh
kǎde li si ti?
 
Bǎrzame i se prepǎvame.
Ne razbirame, če vseki
mig e nov.
Raždame i običame,
no iztiča vsičko
i vseki život e nov.
 
Čakam padašti zvezdi
pak da im prostiš.
Pitam az prez dǎh
kǎde li si ti?
 
Pripev:
Kǎde,
kǎde,
kǎde li si ti
moj život-igra?
Kǎde?
V edna zvezda…
Az pitam prez dǎh
kakvo li si ti, sǎdba?
 
Gonjat se slepite ulici.
Zdračǎt sǎnno bjal
prispa gi vǎv noštta.
Vrǎštat se smajani ljuljaci
v moja nošten svjat lǎžoven,
svjat-sǎdba.
 
Čakam padašti zvezdi
pak da im prostiš.
Pitam az prez dǎh
kǎde li si ti?
 
Kǎde…
 
Pripev: (x2)
Kǎde,
kǎde,
kǎde li si ti
moj život-igra?
Kǎde?
V edna zvezda…
Az pitam prez dǎh
kakvo li si ti, sǎdba?
 
Пуснато от amateuramateur в Нед, 22/01/2017 - 11:20
Коментари